“Parkstad IT (PIT) levert IT diensten aan gemeentes in Zuid Limburg, de brandweer in de regio en enkele projectorganisaties. Doelstelling van PIT is het leveren van markconforme IT diensten tegen een lager tarief met minstens dezelfde kwaliteit en beschikbaarheid.

Om de kosten van de geleverde diensten aan zijn klanten door te belasten heeft PIT een model opgezet waarmee op basis van gebruik de kosten bepaald worden. Dit nieuwe model lijkt voor de deelnemers een effect te hebben die afwijkt van de bedragen die men gewend is.

IDC METRI heeft voor Parkstad-IT een benchmark uitgevoerd naar de marktconformiteit van onze prijsstelling. Door de professionaliteit, ervaring en ondersteuning van METRI, is er in  korte tijd een zeer gedegen rapport opgeleverd dat antwoord heeft gegeven op de door ons gestelde vragen en die van onze klanten en deelnemers.

Floris Moraal – IT Manager

De gevolgen van deze afwijkende doorbelasting zijn aanleiding geweest om de marktconformiteit door een externe partij te laten toetsen. METRI heeft alle kosten van PIT in kaart gebracht en aan de hand van het doorbelastingmodel deze per onderdeel met de markt vergeleken. Hierbij zijn de kosten volgens het METRI Component Based Measurement Framework (CBM) gedecomponeerd tot marktconforme prijseenheden en vervolgens conform het dienstenmodel van PIT weer samengesteld. Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de totale kosten onder het marktgemiddelde liggen.

De resultaten van het onderzoek bieden voldoende handvatten om de discussie met de deelnemers op een positieve manier te voeren. Daar waar grote afwijkingen op details zijn geconstateerd is mogelijk nader onderzoek nodig als de deelnemers dit noodzakelijk vinden. Naast de marktconformiteit zijn ook op onderdelen mogelijke verbeterpunten of optimalisaties aangegeven zodat verdere verbetering in de dienstverlening en bijbehorende kosten mogelijk blijft.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Dit is slechts één van de vele referenties die wij hebben bij IDC Metri. Lees hier onze overige referenties.