De IT-organisatie van een pensioenuitvoeringsorganisatie in Nederland wil zich in de komende jaren ontwikkelen van de huidige rol van Service Operator tot een Service Integrator om haar ambities en doelen te verwezenlijken. Dit is nodig omdat conform de sourcingstrategie steeds meer IT-diensten zullen worden uitbesteed.

Bij deze ontwikkeling hoort een aantal essentiële regiefuncties, processen en procedures die moeten worden ingevuld om de uitbestede diensten te integreren en te regisseren.

De IT-afdeling wil zodoende starten met de implementatie van contract- en leveranciersmanagement. Hiervoor is reeds veel voorbereidend werk gedaan, maar de implementatie moet nog worden uitgevoerd.

  • De IT-afdeling van deze pensioenuitvoeringsorganisatie heeft METRI gevraagd te ondersteunen bij deze implementatie. In hoofdlijnen zijn de speerpunten van de implementatie:
  • Het inrichten van het contract- en leveranciersmanagementproces,
  • Het trainen, begeleiden en het “on-the-job” coachen van betrokkenen omtrent contract- en leveranciersmanagement door toepassing op een aantal leveranciers in de praktijk,
  • Het evalueren van de praktijk en het implementeren van verbeteringen.

Voor de implementatie is de focus gelegd op het contractmanagement om controle te krijgen op de uitnutting van de contracten. Hierbij is een duidelijke scheiding gemaakt tussen contractmanagement activiteiten en het feitelijke regie werk (Cats CM: work-to-be-done).

METRI heeft het contractmanagement proces, op de klant toegespitste rollen, overlegstructuren, walkthroughs beschreven en tevens templates geleverd voor de benodigde documenten. Daarnaast heeft METRI (m.n. de contract manager) gecoached m.b.t. rol, proces, documentatie structuur, overleg intern/extern en contractering.

Er is een basis gelegd waarmee de klant nu verder kan.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.