Een havenbedrijf heeft het SAP functioneel en technisch applicatiebeheer in 2007 uitbesteed aan een enkele Nederlandse IT-leverancier. De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in het SAP-landschap, wat tot significante wijzigingen in de factuurstromen heeft geleid. Hiernaast is dit havenbedrijf recent overgestapt op een Agile manier van werken en wenst het inzicht te krijgen in de mogelijke verbeteringen in de samenwerking binnen de projecten en het contract.

Dit havenbedrijf heeft METRI gevraagd de marktconformiteit en de inrichting (samenwerking) van dit contract te toetsen. Hierbij is gekeken naar o.a. de volgende zaken:

  • SAP TAM (Fixed fee)
  • SAP FAM (Fixed fee)
  • Service Desk (Fixed fee)
  • Service Management (Fixed fee)
  • SAP Projecten (T&M)
  • Prijzen voor de Standaard Changes (PxQ)
  • Uurtarieven Beheer
  • Uurtarieven Ontwikkeling
  • Samenwerking tussen leverancier en dit havenbedrijf m.b.t. de geleverde diensten en binnen de nieuwe Agile manier van werken

Het onderzoek heeft tot een transparant en gedragen beeld geleid bij alle partijen ten aanzien van de geleverde dienstverlening, de samenwerking en de marktconformiteit van het contract. Het rapport biedt mogelijkheden voor het havenbedrijf om het contract op punten aan te passen of om als basis te gebruiken in een eventuele hercontractering of aanbesteding. De leverancier heeft inzicht gekregen in de marktconformiteit van haar dienstverlening en haar uurtarieven, hetgeen nuttige informatie is bij het opstellen van nieuwe offertes.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.