Begeleiden Europese aanbesteding Energie Beheer Nederland inzake “Hosting en Technisch Applicatie Beheer Petrel E&P Software” 2019-2020

Energie Beheer Nederland (EBN) is eigendom van de Nederlandse staat en voert een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit. EBN maakt de komende jaren een transitie door van investeerder en kennispartner in olie en gas naar een actieve speler in het versnellen van de energietransitie.

In het verleden was EBN vooral gericht op haar kernactiviteiten inzake haar wettelijke taak in olie en gas. Naar de toekomst toe heeft EBN een andere focus met nieuwe (mogelijke) activiteiten zoals aardwarmte, CO2 opslag, geotechnische operaties of gesubsidieerde projecten.

De overeenkomst tussen EBN en de huidige leverancier loopt half 2020 af en dient opnieuw te worden aanbesteed.

Na in 2018/2019 drie aanbestedingen bij EBN te hebben begeleid heeft EBN wederom Metri gevraagd ook deze aanbesteding te begeleiden. Metri heeft ondersteuning verleent op proces-, inhoudelijk- en financieel vlak en heeft ook het inkoopproces begeleid.

Voor de aanbesteding is een openbare procedure gevolgd voorafgaand door een marktconsultatie met twee marktpartijen. Metri heeft EBN begeleid bij de gehele aanbestedingsprocedure

Vanuit het proces;

 • Organiseren en uitvoeren van de marktconsultatie;
 • Uitvoeren van het gehele aanbestedingsproces en juiste verslaglegging tbv het aanbestedingsdossier;
 • Samenstellen van de aanbestedingsdocumenten inclusief gunningcriteria, weging en wijze van beoordelen;
 • Samenstellen beoordelingsmatrix en -protocol, begeleiden bij de beoordeling van de Inschrijvingen;
 • Aansturen van het projectteam;
 • Zorgdragen voor de managementrapportages.

Vanuit inhoudelijke kennis:

 • Inbreng technisch inhoudelijke kennis inzake hosting en applicatiebeheer.

Vanuit financieel oogpunt:

 • Samenstellen van het prijsmodel;
 • Uitvoeren van de financiële vergelijking tussen de Inschrijvende partijen.

Vanuit het inkoopproces:

 • Zorgdragen voor publicatie op Tenderned;
 • De gehele aanbesteding via het aanbestedingsplatform Negometrix uitgevoerd;
 • Zorgdragen voor communicatie richting de marktpartijen;
 • Zorgdragen voor de feitelijke contractering.

Het aanbestedingsproces is conform planning verlopen en het contract is conform de wens van EBN in Q1 2020 getekend.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.