Begeleiden Europese aanbesteding Energie Beheer Nederland inzake “een Managed Service Provider voor inhuur extern personeel & Payrolling” 2021/2022

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is 100 procent eigendom van de Nederlandse staat. We voeren gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Tot 2016 richtten ze zich hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Nu zijn ze een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Samenwerking is van groot belang om de klimaatambities waar te maken.

Het doel van de aanbesteding EBN is een contract te sluiten met een MSP, die erin gespecialiseerd is om inhuurkrachten, zoals ZZP’ers, of werknemers in dienst van derden toeleveranciers als een detacheringsbureau of adviesbureau, te werven, voor te selecteren en in te zetten bij EBN, inclusief het afhandelen van de administratieve processen en het overnemen van de risico’s.

IDC Metri heeft EBN geadviseerd en begeleid bij het aanbestedingsproces van deze openbare aanbesteding, die binnen tijd en budget heeft geleid tot het contracteren van één partij.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Deze referentie van Energie Beheer Nederland is onderdeel van ons uitgebreide dienstenpakket wat IDC Metri als IT-Sourcing aanbied. Het is slechts één van vele referenties die we bij IDC Metri hebben. Klik hier voor een volledig overzicht van alle referenties. Leer zo over de verschillende manieren waarop IDC Metri jouw bedrijf kan helpen en ondersteunen.