Begeleiden Europese aanbesteding Energie Beheer Nederland inzake “Cyber Security” 2021

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is 100 procent eigendom van de Nederlandse staat. We voeren gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tot 2016 richtten ze zich hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Nu zijn ze een van de drijvende krachten achter de energietransitie (ontwikkelingen in Geothermie, CO2 opslag, Waterstof, etc.) in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Samenwerking is van groot belang om de klimaatambities waar te maken.

Het doel van de aanbesteding Cyber Security voor EBN is volledige controle en inzicht in bedreigingen in het totale landschap (applicaties, infrastructuur, Cloud en data (toegang, locatie, credentials en downloaden) en mitigatie hiervan.
De aanbesteding is verdeeld over twee kavels:

  1. Managed Security Monitoring (SOC/SIEM).
  2. Consultancy gerelateerde diensten.(PEN Testen, Forensische analyse, awareness training en advies gerelateerde dienstverlening)

Metri heeft EBN geadviseerd en begeleid bij het aanbestedingsproces van de niet-openbare aanbesteding. Volgende activiteiten hebben wij voor EBN uitgevoerd:

  • inbreng inhoudelijke kennis Cyber Security ten behoeve van het bepalen van de exacte scope en de juiste doorvertaling naar de aanbestedingsstukken.
  • samenstellen van de aanbestedingsdocumenten inclusief selectie/gunningcriteria en weging;
  • begeleiden bij de beoordeling van de Inschrijvingen op de voorselectie en gunningsfase;
  • samenstellen van het prijsmodel en uitvoeren van de financiële vergelijking tussen de Inschrijvende partijen.

Er zijn 3 leveranciers geselecteerd voor de uitvoering van de opdracht.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.