Voor een internationale non-food retail organisatie heeft METRI drie leverancierselectietrajecten begeleid in 2015 en 2016, te weten:

Managed services (2015-2016)

Selectie van een leverancier voor de uitvoering van end-to-end services inzake de volgende diensten:

  • Kantoorautomatisering en On-site-diensten voor distributiecentra, hoofdkantoren en flexibele gebruikers plus de Infrastructuur voor zakelijke toepassingen in distributiecentra.
  • De IT-infrastructuur in de winkels in diverse Europese landen
  • Voorbereiding en uitvoering van de uitrol van de IT-infrastructuur in nieuwe winkels
  • Vaste draadloze telefonie

WAN (2015)

Selectie van een leverancier om integraal, beheerde end-to-end connectivity services te leveren. Naast WAN maakten (W) LAN-diensten deel uit van de scope. De bestaande connectivity oplossing maken deel uit van een volledig geïntegreerde beheerde connectivity services oplossing.

Hosting en Applicatiemanagement (2016)

Selectie van een leverancier voor het uitvoeren en beheren van de volgende activiteiten:

  • Adviseren over een effectieve en efficiënte hosting strategie met betrekking tot de SAP HANA applicatie suite, met inbegrip van EWM en CAR.
  • Een betrouwbare, schaalbare en kosteneffectieve platform om alle kernapplicaties te hosten
  • Application onderhoud aan deze core-toepassingen
  • Bestaande SAP-systemen van SAP op Oracle naar SAP op HANA te migreren

Agile selectietrajecten

METRI heeft de drie leverancierselectietrajecten op eenzelfde wijze uitgevoerd, namelijk door middel van een bewezen agile werkwijze gebruik makende van optimale communicatie en informatie-uitwisseling tussen de leverancier en de klant tijdens het selectietraject. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis en ervaring van METRI van de specifieke marktsegmenten.

Na vaststellen van de sourcingstrategie is met een aantal shortlisted marktpartijen eerst een Dialoog gestart. Hierbij hebben de marktpartijen aan de hand van een dialoogdocument een presentatie gegeven en in een actieve dialoogsessie met de klant over de verschillende onderwerpen van gedachten gewisseld.

Informatie uit de dialoogsessies is daaropvolgend verwerkt in de RFP uitvraag waarop de marktpartijen in één keer haar beste aanbieding hebben gedaan. Er heeft expliciet géén Best and Final Offer (BAFO) met 2 of meer partijen plaatsgevonden. Door gebruik te maken van de benchmarking database van METRI kon direct worden vastgesteld of de aanbiedingen financieel marktconform waren.

Vervolgens is met één partij de verificatie en contractering uitgevoerd.

Deze agile manier van uitvoeren van een selectietraject heeft tot grote voordeel dat er tijdens de dialoog fase optimaal gebruik wordt gemaakt van de expertise van de markt. Voor de marktpartijen heeft het als voordeel dat zij tijdens de dialoog ook gericht vragen aan de klant hebben kunnen stellen. Hierdoor waren zij in staat om een aanbieding uit te brengen die volledig op de vraag en wensen van de klant was toegespitst.

Deze manier van werken vereist aan beide kanten volledige transparantie, optimale communicatie en de bereidheid om in een relatief kort tijdsbestek in hoge mate van openheid en eerlijkheid toe te werken naar het meest optimale contract.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.