De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ziet zich geconfronteerd met een totaal veranderde markt met grote impact op de organisatie, het productportfolio en de inrichting van processen. Ook voor de IT-functie binnen NHG heeft dit de nodige gevolgen. Voor de primaire processen dient een nieuw systeemlandschap gerealiseerd te worden. Ook de IT-afdeling moet verder worden geprofessionaliseerd.

Aanvankelijk is in een strategische heroriëntatie op de systemen nagegaan wat de noodzaak tot verandering is en in hoeverre het bestaande systeemlandschap hergebruikt kon worden. Een architectuurstudie en ‘fact based’ code diagnostiek met datamodelanalyse hebben uitkomst geboden aan dit vraagstuk van systeemrationalisatie.

Vervolgens is een programmaplan opgesteld en is een verdiepte marktoriëntatie met pakket- en leveranciersselectie uitgevoerd, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen aanbestedingplichtige en niet-aanbestedingplichtige percelen. Daarna zijn een contract managementstroom en een tweetal aanbestedingstrajecten opgestart.

Parallel hieraan is NHG-breed een reorganisatietraject opgestart, wat ook zijn beslag op de IT-functie heeft gehad. In dit licht is METRI Result gevraagd ook tijdelijk het lijnmanagement voor de afdeling Informatisering & Automatisering in te vullen.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

NHG