CZ is een niet op winst gerichte zorgverzekeraar met 3,5 miljoen klanten voor de labels CZ, Ohra en Delta Lloyd en ongeveer 2600 medewerkers. De IT-infrastructuur van CZ Zorgverzekeringen nadert het einde van de economische levensduur en is aan vervanging toe. Daarnaast voorziet het bedrijf voor de komende jaren de nodige veranderingen. CZ heeft IDC METRI gevraagd te ondersteunen bij het helder formuleren van de kaderstelling van de uitvraag en het op een juiste manier in de markt zetten van de opdracht.

Vooronderzoek

Allereerst werd een vooronderzoek gedaan. Eén van de onderdelen van het onderzoek was een analyse door IDC METRI over de verwachte kosten van drie scenario’s: vernieuwen infrastructuur, vervangen door public cloud of vervangen door een extern gemanagede private cloud.

Leverancierstraject

Ondersteund door IDC METRI heeft CZ daarna het leverancierselectietraject door middel van de bewezen IDC METRI agile werkwijze uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van optimale communicatie en informatie-uitwisseling tussen de leverancier en CZ tijdens het selectietraject. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis en ervaring van IDC METRI van de specifieke hybrid cloud markt.

Dialoogsessies

Met een aantal shortlisted marktpartijen is een Dialoog gestart. Hierbij hebben de marktpartijen aan de hand van een dialoogdocument met daarin informatie op hoofdlijnen een presentatie gegeven. In een actieve dialoogsessie is met CZ gestructureerd over de verschillende hybrid cloud invalshoeken van gedachten gewisseld.

Vanwege de complexiteit van de opdracht was er na de dialoogsessies behoefte aan verdere verdieping. Hiervoor is een RFQ uitgeschreven waarin leveranciers verdere specifieke verdieping van de oplossing werd gevraagd en een schatting van de kosten. Door het uitvoeren van deze fases kreeg CZ een beter beeld van wat er in de markt beschikbaar is en welke oplossing bij CZ het beste past, ook gelet op de maturity en inpasbaarheid bij CZ. Tenslotte kon een vergelijk worden gemaakt tussen de door IDC METRI voorspelde kosten per scenario en de door de leveranciers aangeboden pricing.

Op basis van de kennis vergaard tijdens deze sessies met de leveranciers heeft CZ  daarop besloten de gang naar de cloud gefaseerd in drie stappen te doen.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Deze referentie is slechts één van de vele referenties die we bij IDC Metri hebben. Klik hier om naar het overzicht van alle referenties te komen.