Een kansspel organisatie heeft haar IT beheer sinds 2014 uitbesteed bij een gerenommeerde Nederlandse IT dienstverlener. In 2019 staat het moment voor de opdrachtgever om een besluit te nemen om het contract te verlengen of niet.

Om dit besluit op basis van goede gronden te kunnen doen, heeft opdrachtgever aan METRI gevraagd om het contract, de samenwerking en het dienstenniveau, te evalueren. Het doel van een verlenging zal zijn om de samenwerking te verbeteren en een verhoging van het ervaren dienstenniveau te realiseren, middels een langdurige samenwerking tussen de opdrachtgever en IT dienstverlener. Daarbij diende er ook gekeken te worden naar de IV afdeling van opdrachtgever zelf en de ervaringen binnen de business units van de opdrachtgever.

De afgenomen dienstverlening betref Servicedesk, Regievoering, werkplekbeheer, on site support, backend infrastructuur en technisch applicatiebeheer (databases). De IV afdeling van de opdrachtgever draagt zelf zorg voor de ontwikkeling en beheer van de bedrijfsapplicaties.

METRI heeft een onderzoek gedaan o.b.v. contractstukken, interviews, servicelevels en rapportages om tot een (feiten) analyse van de totale dienstverlening te komen van zowel de IT dienstverlener als de IV afdeling van de opdrachtgever. De aanbevelingen zijn gedeeld en gepresenteerd binnen het management team van de opdrachtgever, voorzien van een concreet actieplan voor verbeteringen over de totale IT dienstverlening heen.

Deze acties zijn tussen opdrachtgever en IT dienstverlener besproken en gezamenlijk hebben partijen naar elkaar uitgesproken om een traject te starten voor een verlenging van de dienstverlening welke op punten aangepast zullen worden aan de veranderde situatie bij de partijen. Het uitgangspunt hierbij is een vernieuwd contract, toegespitst op de actuele business behoefte van opdrachtgever, tegen een marktconform tarief.

METRI heeft hierbij de opdrachtgever geholpen om de huidige contractuele afspraken aan te passen aan de veranderde business behoefte, door opdrachtgever en IT dienstverlener in meerdere workshops met elkaar naar de juiste invulling van de vraag te komen. Hierbij hebben partijen intensief met elkaar de dialoog gevoerd om tot een voor beide partijen goede dienstverlening te komen.

In de herziene aanbieding is tevens het prijsmodel aangepast om transparantie voor beide partijen te genereren en heeft METRI de aangepaste prijscomponenten gebenchmarkt, waardoor opdrachtgever zeker is van een marktconforme prijsstelling.