Begeleiden Europese aanbesteding Energie Beheer Nederland inzake “kantoorautomatisering en infrastructuur”

EBN is eigendom van de Nederlandse staat en voert een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit. EBN maakt de komende jaren een transitie door van investeerder en kennispartner in olie en gas naar ook een drijvende kracht op het gebied van duurzamere energie.

De huidige overeenkomst tussen EBN en de ICT dienstverlener voor kantoorautomatisering en infrastructuur loopt Q1 2019 af en dient opnieuw te worden aanbesteed.

METRI is gevraagd EBN optimaal te ontzorgen bij dit aanbestedingsproces en ondersteuning te verlenen op proces-, inhoudelijk- en financieel vlak. Tevens is METRI gevraagd het inkoopproces te begeleiden.

Voor de aanbesteding is een niet-openbare procedure gevolgd voorafgaand door een marktconsultatie met vier marktpartijen. METRI heeft EBN begeleid bij de gehele aanbestedingsprocedure

 •  Vanuit het proces;
  o organiseren en uitvoeren van de marktconsultatie;
  o samenstellen van de aanbestedingsdocumenten voor de selectie- en gunningfase inclusief selectie- en gunningcriteria en weging;
  o begeleiden bij de beoordeling van de Aanvragen tot deelneming en Inschrijvingen;
  o aansturen van het projectteam;
  o zorgdragen voor de managementrapportages.
 • Vanuit inhoudelijke kennis:
  o inbreng inhoudelijke kennis ten behoeve van het bepalen van de exacte scope en de juiste doorvertaling naar de aanbestedingsstukken.
 • Vanuit financieel oogpunt:
  o samenstellen van het prijsmodel
  o uitvoeren van de financiële vergelijking tussen de Inschrijvende partijen. De prijzen zijn daarbij tevens afgezet tegen de in de markt geldende prijzen.
 • Vanuit het inkoopproces:
  o zorgdragen voor publicatie op Tenderned;
  o de gehele aanbesteding via het aanbestedingsplatform Negometrix uitgevoerd;
  o zorgdragen voor communicatie richting de marktpartijen in alle fasen;
  o zorgdragen voor de feitelijke contractering.

Vanwege het aflopen van het huidige contract is gedurende de gehele aanbesteding strak gestuurd op het behalen van de mijlpalen om tijdig een leverancier te kunnen contracteren. Deze mijlpalen zijn gehaald en het contract is op tijd getekend.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.