Skip to content

Persona’s in het hybride normaal

Auteur(s): Sander van de Ree

Iedereen heeft het erover, iedereen snakt ernaar, niemand weet te vertellen wanneer het kan, maar ergens in dit jaar kunnen we zo veel mogelijk teruggaan naar het oude normaal. Of gaan we toch naar een nieuw normaal?

Traditioneel werkte iedereen op de manier die paste bij de cultuur van het bedrijf. Door de pandemie is die keuzevrijheid ingeperkt en werkt iedereen zo veel mogelijk vanuit huis. Ergens dit jaar komt er waarschijnlijk weer een moment waarop werkgevers en werknemers samen kunnen gaan nadenken over de gewenste werklocatie. De grote vraag is of we weer teruggaan naar ons oude ritme of niet. Dat hangt af van verschillende zaken.

Voor veel dienstverleners is de keuze van de werklocatie cruciaal. Deze keuze is namelijk bepalend voor hoe ze de thuis- en/of kantoorwerkplek optimaal inrichten. Gaan we weer naar kantoor, dan moeten alle mee naar huis genomen ondersteunende middelen weer terug. Dan gaan we weer meer printen en fysiek vergaderen. Blijven we thuis werken, dan zijn er andere verschuivingen. Dan is de vraag naar online vergadermogelijkheden onverminderd groot.

Een zeer aannemelijk scenario is echter dat we een balans gaan vinden tussen thuis werken en op kantoor werken. Een balans die anders ligt dan voorheen. Zowel thuis als op kantoor werken vraagt ook om (extra) ondersteunende IT-middelen. Als mensen bijvoorbeeld thuis werken en toch willen deelnemen aan een fysieke vergadering welke op kantoor plaatsvindt, ontstaat de behoefte aan vergaderzalen met meer (en betere) audiovisuele hulpmiddelen. Om dit vervolgens optimaal te kunnen gebruiken is een volwaardig LAN-netwerk vereist en ook een goede verbinding voor de medewerkers thuis.

Niet iedereen zal voor dezelfde balans kiezen. Bedrijven zullen meer ruimte geven aan individuele keuzes. IT blijft cruciaal in het ondersteunen van de gekozen balans. Modern verwoord, ontstaan er feitelijk meerdere ‘persona’s’ voor de IT-ondersteuning. Maar de IT zal ook ondersteuning moeten bieden aan de bedrijfscultuur. Een werknemer heeft altijd de behoefte om zich ergens mee verbonden te voelen, zich thuis te voelen. Deze behoefte wordt wellicht groter als mensen op afstand werken. IT-middelen moeten dit óók uitstralen en ondersteunen. Als je je laptop opstart, zou je dezelfde ervaring moeten kunnen hebben als bij het binnenlopen van je kantoor, je verbonden voelen.

Om deze diverse keuzes te kunnen ondersteunen, gaan werkgevers op zoek naar flexibiliteit in hun vraag naar IT-diensten. Flexibiliteit in gevraagde volumes, maar ook in de leveringsvorm, in te stellen per bedrijf en per persona. Veel bedrijven moeten hun IT-contracten daarom opnieuw beoordelen om te zien in welke mate de contracten deze flexibiliteit ondersteunen.

En Metri ondersteunt jouw organisatie graag bij het (her)beoordelen van die contracten. Daar hebben we twintig jaar ervaring mee.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in om zelf een afspraak in te plannen voor een vrijblijvend gesprek. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 020 655 1777.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777