Skip to content

Met Lego kun je alles maken!

Auteur(s): Andre Nadorp

Ken je het verhaal van Lego? De populairste speelgoedfabrikant ter wereld leed eind jaren 90 grote verliezen. En toen, eureka, werd er besloten om anders te gaan (samen)werken. Het gevolg: geweldige recordwinsten. Het verhaal wordt vaak gebruikt op seminars en er wordt steeds weer ademloos naar geluisterd. Maar waarom nou toch?

Bij Lego vonden ze het de hoogste tijd voor herbezinning. De digitale opmars en de steeds groter wordende hoeveelheid wensen en eisen van de spelende kinderen, maakten de noodzaak van een nieuwe koers steeds groter.Een eerste advies van buitenaf leidde tot nog slechtere cijfers. Toen werd besloten dat er anders moest worden gewerkt. Met behulp van user groups werden klanten ondererdeel van het innovatieproces. Creatieve mensen met verschillende achtergronden en culturele bagage werden van buitenaf bij de organisatie betrokken. Dit Lego-verhaal wordt door management-goeroes vaak verteld op seminars. Hoe goed het verhaal ook is, we hebben het niet over een wereldwonder. Zo complex is de gekozen oplossing niet.

Vorige maand mocht ik een aantal IT-managers interviewen. Bij één van de gesprekken viel het mij op dat de IT-mogelijkheden van vandaag tot een grote tweedeling binnen de organisatie leiden tussen business en IT. Die twee vinden het moeilijk om elkaar te begrijpen. Ze leven in gescheiden werelden. De business kan er met zijn pet niet bij dat zoveel IT-tijd nodig is om aan hun wensen te voldoen. Een abonnement op een applicatie in de cloud en het ‘even koppelen’ aan het bestaande landschap kan toch niet zo ingewikkeld zijn?

In een interview met een andere organisatie werd echter een heel ander beeld van de samenwerking geschetst. Daar vormen IT en business een logische twee-eenheid. Ze werken daar gebroederlijk samen om ervoor te zorgen dat de organisatie haar ambities kan waarmaken. IT denkt mee met de business. Business denkt mee met IT. Niet omdat dit van bovenaf is opgelegd, maar omdat iedereen trots is om bij het bedrijf te mogen werken en iedereen graag, vanuit zijn kennis en ervaring, een positieve bijdrage wil leveren. Dit levert mooie projectresultaten op waarbij iedereen betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelt.

Waarom zijn de verschillen tussen deze twee organisaties zo groot? Waarom is de manier van samenwerken voor de één zo ontzettend logisch en voor de ander ondenkbaar? Natuurlijk speelt de manier waarop de organisatie is ingericht een rol, maar medewerkers en management vervullen de hoofdrol. Zij kunnen voor het verschil zorgen waardoor de organisatie toegevoegde waarde levert. Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, dát maakt het verschil. Niet omdat het moet, maar omdat mensen daarin geloven.

Daag mensen uit om met ideeën te komen. Regels en structuren zijn zij er slechts om creativiteit te faciliteren. Denk in mogelijkheden. Koppel verschillende specialisaties aan elkaar en geef mensen de ruimte om over oplossingen na te denken. Het management ondersteunt, coacht en motiveert. Niet met Powerpoint-presentaties, maar door de ambities kenbaar te maken met een eerlijk verhaal. Maak het allemaal niet te ingewikkeld. Doen ze bij Lego ook niet. Gewoon met elkaar praten en openstaan voor nieuwe ideeën. Het kan tot verbijsterende resultaten leiden.

Carien de Vries – Werkdag Consulting & METRI

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777