Skip to content

Maak kennis met Bert

Auteur(s): support

De in de markt doorgebroken nieuwe leveringsmodellen hebben ook een grote potentie rond benchmarking. Door de inzet van een gestandaardiseerde benchmarking-as-a-service omgeving wordt benchmarken veel meer een continu proces dan de healthcheck die het nu eens in de zoveel tijd is. METRI creëert zo een drastische verandering in het benchmark domein. Niet alleen kunt u uw omgeving voortdurend vergelijken met die van uw peers, ook kunt u scenario’s en business cases maken om zo sourcing besluiten vooraf te toetsen en te voorzien van een fact based fundament. Organisaties en afdelingen worden immers steeds meer op rendement afgerekend.

Het gestructureerd vastleggen en beheren van internationale data, informatie en kennis is essentieel. ITFacts4you helpt u bij het inzichtelijk maken en onder controle brengen van uw ICT uitgaven. Dit resulteert uiteindelijk in sneller en efficiënter verwerken en het vastleggen en kunnen hergebruiken van deze kennis. Hierdoor kunt u uw sourcing lifecycle voorzien van die informatie die nodig is om gefundeerd besluiten te kunnen nemen en deze onderbouwd te presenteren.

[list-group linked=”true”]
[list-group-item link=”http:/group.com/itfacts4you/hoe-werkt-itfacts4you/”]
Meer weten over ITFacts4you?
Lees meer
[/list-group-item]

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777