Skip to content

Low code wordt een blijvertje

Auteur(s): Sytse van der Schaaf

Voor het zomerreces plaatsten we een oproep op LinkedIn om te horen hoe het verschijnsel low-code softwareontwikkeling in de markt ontvangen wordt. Uit de reacties werd duidelijk dat computer gestuurd programmeren als een belangrijk middel gezien wordt om ondanks de schaarste aan developers de business sneller van nieuwe applicaties te voorzien. De toegevoegde waarde zit hem vooral in de efficiënte samenwerking tussen business en IT die zo’n platform optimaal faciliteert.

Low code betekent dat de ontwikkelaar ontzorgd wordt. Een combinatie van processen tekenen, datamodellen opzetten en het systeem dat zelf de code voor de toepassingen uitwerkt, komt de productiviteit ten goede. Over de vraag of de machine beter programmeert dan de mens zijn de meningen verdeeld. De een vindt dat genormaliseerde systemen als low code platformen de kwaliteit ten goede komen. De ander stelt minder vertrouwen in softwarecode die uit een machine rolt. Blijft de complexiteit beheersbaar en is de geclaimde productiviteitswinst wel realistisch?

METRI Research werkt op dit moment in samenwerking met een aantal relevante marktpartijen een paper uit over deze nieuwe aanpak van applicatieontwikkeling, waarbij naast de werkwijze en nieuwe mogelijkheden ook aandacht is voor governance van een met een low-code opgebouwde applicatieomgeving. Wil je op de hoogte blijven over deze paper? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777