Skip to content

Koop geen kat in de zak met software-ontwikkeling

Auteur(s): Harold van Heeringen

Veel organisaties ontwikkelen software niet in eigen huis, maar besteden deze activiteit uit aan gespecialiseerde dienstverleners. Het is algemeen bekend dat veel softwarerealisatieprojecten spaak lopen en minder rendement opleveren dan vooraf gedacht en gehoopt. Het is minder bekend dat de plank al misgeslagen wordt door keuzes bij de start van een project.

Een bekende lakmoesproef voor het succes van softwarerealisatieprojecten is het ‘Chaos report’ van de Standish group, een expert in projectmanagent die jaarlijks een rapport uitbrengt waarin informatie over budgettering, deadlines en resultaat van duizenden projecten verzameld is. Uit deze cijfers blijkt dat nog steeds meer dan de helft (52%) van de projecten averij oploopt en maar liefst 19% in zijn geheel mislukt.

Anticiperen

Deze uitkomsten zijn opvallend, omdat er door de sterke opkomst van agile werken een veel voorkomend struikelblok uit de weg geruimd is. Door scrum toe te passen is er een veel betere interactie tussen de business, IT en het ontwikkelteam. Toch gaat er nog steeds het nodige mis en dat komt vooral doordat in de contractering, het gekozen prijsmodel en afspraken met leveranciers te weinig geanticipeerd wordt op succes.

Het is staande praktijk dat organisaties een tender voor applicatieontwikkeling in de markt zetten waarin de wensen en eisen op zijn best op hoofdlijnen te ontwaren zijn. De specificaties zijn eigenlijk niet gedetailleerd genoeg om een realistische prijs te kunnen berekenen. Dat is geen belemmering voor marktpartijen om met een bodemprijs in te schrijven en het project te winnen. Het is gebruikelijk om tijdens de realisatie van het project met nieuwe facturen en deadlines te komen als er meer sprints nodig zijn. Klanten moeten zichzelf niet rijk rekenen met zo’n bodemprijs. Te weinig zicht op het op te leveren product gecombineerd met een onrealistische inschatting van budget en tijdspad plaatst klant en leverancier later voor dilemma’s. Daarom is een goed begin het halve werk.

Prijsmodel

Bij het agile ontwikkelen van software is het gebruikelijk om applicaties in nauw overleg met de opdrachtgever in meerdere stappen of sprints te ontwikkelen. Bij dit soort projecten is de prijs doorgaans gebaseerd op de omvang en de ervaring van het team bij de leverancier. Hierdoor heeft de leverancier alleen een inspanningsverplichting en komen wijzigingen in de omvang en de deadlines volledig voor rekening van de klant. Het is beter om het prijsmodel ook bij scrum-projecten te baseren op realistische productiviteitscijfers. De beste eenheid om dat te doen is de functiepunt. Deze objectieve en internationale meeteenheid is aangepast aan de moderne tijd en is ook geautomatiseerd in te zetten.

Lees meer hierover op METRI Research.


Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777