Skip to content

IT-sourcing: In 2014 gaan we delen

Auteur(s): Bart de Ruijter

Delen is in 2014 het nieuwe werken. IT-serviceproviders kunnen niet alles meer zelf. Klanten ook niet. Verdere focus is noodzakelijk: initiatief om deals samen met kleinere (of grotere)  specialistische partners te delen is een belangrijke evolutie die te lang genegeerd is.

De IT-provider moet snel zijn, anders neemt de klant dit soort initiatieven zelf. De betrokkenheid van de business in de Build- maar ook al in de Plan-fase zal veel nadrukkelijker worden. Niet in de laatste plaats omdat de business in veel gevallen meer contact gaat hebben met de IT-provider of softwareleverancier, dan de IT-afdeling zelf.

Maar laten we even een stap terug doen in de IT Sourcing Lifecycle:

In de strategische plan fase zal het steeds minder nodig zijn om de grotere klanten te helpen met de basale do’s en don’ts van het sourcing proces. Zij zijn vaak aan hun derde of vierde vernieuwing van hun contract toe. De kleinere MKB-bedrijven die korter geleden zijn begonnen met het sourcen van hun IT-diensten willen concreter en korter strategisch advies. Verticale sourcingbewegingen, waarbij de klant een hele kolom van infrastructuur tot aan de functionaliteit van een oplossing als dienst afneemt, zullen in 2014 verder doorzetten. Traditionele prijsmodellen, waarbij je per dienstencomponent wist wat je betaalde, verdwijnen in hoog tempo.

In de Build fase (selectie) willen klant en leverancier sneller met elkaar aan tafel om concreet te praten over het sourcing proces. Kortere, anders ingerichte processen. Het proces en de gedeelde informatie zal van beide kanten maximaal transparant moeten zijn. Hier ontbreekt het nog aan. We praten er graag over, maar slaan in onderhandelingen toch vaak weer in een kramp. Processen als BVP en competitieve dialoog zijn slechts voorspel van hoe we echt dit soort processen gaan inrichten.

De Run fase (transitie, implementatie) was al belangrijk, maar met het toenemen van het aantal leveranciers en deeloplossingen zal de complexiteit van transities alleen maar stijgen en zal er nog meer nadruk op integratie komen te liggen. De beschikbaarheid van kennis bij zowel de IT-service provider als de klant, is vaak niet toereikend. Ondersteuning van kleinere, specialistische IT-leveranciers is noodzakelijk. Kennis zal sneller gedeeld moeten worden. Zullen IT-leveranciers in 2014 eindelijk begrijpen dat een re-transitie net zo belangrijk is als een goede transitie?

De Optimize fase (herijken en toetsen, benchmarking & performance management) zal steeds meer een geïntegreerd onderdeel van de sourcing life cycle worden. Dit zal gevolgen hebben voor de sourcing contracten en ook voor het gedrag en de wijze waarop een contract wordt beheerd en gestuurd. Van eenmalige toetsingen gaan we naar een continu proces dat goed te monitoren is en waarop klant en leverancier hun tactiek en strategie steeds meer samen bepalen.

Tot slot de Governance fase ( regie van IT-processen en inrichting IT-organisatie). Onder invloed van bovengenoemde ontwikkelingen staat de IT-organisatie van de klant en de IT-service providers voor grote veranderingen. De business krijgt een (nog) grotere vinger in de pap, de nieuwe generatie gebruikers is IT-native en van jongs af aan opgegroeid met IT. Zij weten zelf wat ze willen en hebben niemand nodig die hun behoeften nog in requirements vertaalt en daarna uitwerkt. Het aantal leveranciers zal sterk toenemen. Enerzijds gaan we in zee met grote (cloud-)partijen waar bijna geen invloed op uit te oefenen valt anderzijds groeit het aantal kleine specialistische partijen waar we mee gaan samenwerken.

Er zal ook ruimte ontstaan voor ‘nieuwe IT-leveranciers’ die veel meer een (cloud) -service integratorrol en cloud broker-rol gaan aannemen. Waarom zelf doen als je het elders sneller, beter en zonder grote investeringen kunt halen? Ik wens u een mooi jaar toe en deelt u gerust mijn verhaal!

 

 

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777