IT Governance

 

Wendbaar, efficiënter en met meer toegevoegde waarde. Dat zijn de kwalificaties waaraan IT de komende jaren moet voldoen. METRI helpt organisaties om hun IT-functie impactvol te vernieuwen en zo meer toegevoegde waarde te bieden.

De noodzaak voor wendbaarheid, meer efficientie en hogere toegevoegde waarde zie je terug in de vraagstukken die CIO’s voorleggen aan METRI. De vraag ‘zijn onze IT-kosten marktconform?’ is veranderd in ‘hoe krijgen we de IT-kosten lager dan marktconform?’ en, belangrijker nog in ‘hoe dragen we maximaal bij aan het resultaat van de business’?

Door veranderend klantgedrag en het succesvol doorbreken van nieuwe businessmodellen hebben veel organisaties volop plannen om hun digitale dienstverlening te verbeteren. De IT-organisatie vervult in deze transitie een spilfunctie. De strategische plan- en besluitvorming voor de komende jaren, de governance van de organisatie en de competentieontwikkeling van management en medewerkers moet optimaal aansluiten bij deze toekomstplannen.

Dit vraagt om een andere inzet van technologie, services, sourcing en een adequate analyse van bestaande capabilities, rollen, verantwoordelijkheden en functies. Processen, inrichting en besturing moeten opnieuw worden uitgedacht en ingevoerd. METRI maakt dankzij fact based informatie, de uitgebreide ervaring in IT-governance en een gestructureerde aanpak uw business IT-transformatie tot een succes.

Quickscan van de IT-functie
Bent u benieuwd hoe u uw IT-organisatie efficiënter en effectiever kunt maken? METRI beschikt over diverse benchmarks en modellen om uw IT-functie in een quickscan tegen het licht te houden.

Target operating model
Een target operating model geeft weer hoe de IT-functie waarde toevoegt aan klanten en eindgebruikers van de organisatie. METRI helpt dit onmisbaar kompas bij strategische veranderingen scherp te krijgen en in te voeren.


Governance van digitale transformatie
Door disruptieve technologie, de beschikbaarheid van informatie over de grenzen van organisaties heen en de keuzemogelijkheden van internet veranderen organisaties fundamenteel. METRI helpt organisaties de governance van deze digitale transformatie structureel te verbeteren.


Regie-as-a-Service
Steeds meer organisaties stappen af van eigen IT, terwijl een goede inzet van technologie en regie op IT aan belang heeft gewonnen. METRI helpt organisaties met strategisch, tactisch en operationeel vraag- en aanbodmanagement van IT-diensten als een dienst op aanvraag.


Benchmark IT workforce
Hoe ver de technologie zich ook ontwikkeld mag hebben, mensen zijn bepalend voor de performance van een IT-organisatie. Naast de juiste organisatie, besturing en competenties kan METRI door een benchmark de gewenste omvang van de IT workforce inzichtelijk maken.

Website by Webroots