IT Benchmarking

Innovaties volgen elkaar snel op. De verandering in leveringsmodellen heeft technologie bijna onbeperkt beschikbaar en bereikbaar gemaakt, waardoor het een belangrijk concurrentiemiddel is geworden. Optimaal inzicht in de kosten en innovatiekansen zijn onontbeerlijk om bij de tijd te blijven.

De snelheid van ontwikkelingen, steeds vaker door technologie gedreven, zet veel druk op organisaties en IT-dienstverleners. Door bijna onbeperkte beschikbaarheid en bereikbaarheid van nieuwe technologieën is er voortdurend de noodzaak om bij de tijd te blijven. Flexibiliteit (kortere contracten, opzegbaarheid van diensten, gebruik van cloud diensten) en de transparantie van IT kosten zijn momenteel doorslaggevend. Het is bepalend voor de slagkracht en succes van een organisatie.

Het inzichtelijk maken en kunnen toetsen van IT kosten en de performance van IT-diensten wint aan belang. IT Benchmarking is hierdoor belangrijker dan ooit tevoren. Anders dan voorheen wordt IT benchmarking gebruikt als een continue service om de kosten te meten.

Met de inzet van de gestandaardiseerde METRI benchmark omgeving, ITFacts4you, creëert METRI een drastische verandering in het benchmark domein. Niet alleen kunt u uw omgeving vergelijken met die van uw peers, daarnaast kunt u ook scenario’s en business cases maken om zo sourcing besluiten vooraf te toetsen en te voorzien van een fact based onderbouwing. Organisaties en afdelingen worden immers steeds vaker op rendement afgerekend.

 

Telecom Benchmark
Organisaties kunnen vandaag de dag niet zonder goede connectiviteit. Ondanks vergaande standaardisatie in de markt zijn de prestaties en kosten van bedrijfsnetwerken en telefonie flink te verbeteren.

Application Benchmark
Software as a Service zet de complete applicatie markt op zijn kop. Dat kan buitengewoon nuttig zijn. Veel ontwikkelingen in het kader van SaaS zijn nuttig. Kijk naar de ontwikkelingen, demystificeer de hype en pluk er de vruchten van. METRI heeft hier ruime ervaring mee.

IT Infrastructure Benchmark
Betaalbare internetverbindingen hebben ervoor gezorgd dat IT-voorzieningen die nodig zijn voor het aanmaken, opslaan, verwerken, beveiligen en beheren van data zich niet langer binnen de eigen bedrijfsmuren hoeven te bevinden. In het uitbesteden en afnemen van dit soort diensten zit veel dynamiek.


ITFacts4you
Met de inzet van de gestandaardiseerde Benchmark  as a Service omgeving, ITFacts4you, wordt benchmarken veel meer een continue proces.

IT Spend Analyse and Business Case
Het transparant krijgen van de totale uitgaven en het vertalen hiervan naar marktconforme diensten blijft een uitdaging voor veel organisaties. METRI kan met behulp van haar jarenlange ervaring en expertise zeer goed ondersteunen.

Website by Webroots