IT Advisory

De IT Advisory activiteiten van METRI maken gebruik van de IT en Sourcing lifecycle die is gebaseerd op een lange historie van fact based data en informatie, het hart van de METRI Advisory dienstverlening.

Sourcing van IT diensten ontwikkelt zich steeds meer tot belangrijk onderdeel van de strategische bedrijfsvoering van ondernemingen. Interne en externe ontwikkelingen dwingen bedrijven tot steeds meer snelheid, transparantie en flexibiliteit bij de inrichting en besturing van hun IT dienstverlening. De manier waarop de sourcing strategisch vorm wordt gegeven is hierbij van cruciaal belang. De gestructureerde METRI aanpak geeft klanten de zekerheid de juiste vragen te stellen om uiteindelijk te komen tot de beste strategische sourcing strategie.

IT Sourcing
Succesvolle sourcing is een combinatie van vernieuwende dienstverlening en flexibiliteit om hierop in te spelen. Het tempo, waarin de markt verandert, neemt toe door de snelle bereikbaarheid van nieuwe technologische mogelijkheden. De IT Outsourcing wereld maakt hierdoor een grote transformatie door.

Sourcing Strategie
Om concurrerend te blijven en de toegevoegde waarde te verhogen is een strategische aanpak van sourcing essentieel. Het agile en fact based advies van METRI rond een sourcing strategie helpt organisaties optimaal aan te sluiten bij de veranderende vraag en behoefte van de business.

Leveranciersselectie
Omdat leveranciers bij het uiteindelijke voortbrengingsproces een doorslaggevende inbreng hebben, is het raadzaam energie te steken in leveranciersselectie. Door uitgebreide kennis van de markt zowel qua kostprijzen, als dienstenportfolio en delivery modellen kan METRI efficiënt en snel helpen bij het kiezen van de juiste sourcingpartijen.

Aanbestedingen
Bij het aanbesteden van IT-diensten in de not-for-profit-sector komt heel wat kijken vanwege regelgeving. METRI beschikt over een team van ervaren consultants dat organisaties tijdens de gehele aanbestedingsprocedure zowel procesmatig, als technisch inhoudelijk en juridisch kan ondersteunen.

Transitie en transformatie
Het resultaat van sourcing hangt in hoge mate af van de effectiviteit van de implementatie. De praktijk heeft bewezen dat de grootste uitdagingen zich bevinden op het vlak van de transitie en verandercapaciteit van een organisatie. METRI kan vanuit alle invalshoeken bij klant of leverancier faciliteren en bijsturen

Website by Webroots