Skip to content

Is public cloud goed voor de uptime of niet?

Auteur(s): Sytse van der Schaaf

De grootschalige overstap op public cloud en de bijkomende schaalvergroting van datacenters lijkt een positieve impact te hebben op de beschikbaarheid. In 2018 is het aantal meldingen van aanzienlijke IT-verstoringen gedaald, meldt het kennisinstituut voor datacenters The Uptime Institute. Wat betekent dit?

Even voor de duidelijkheid: als IT met koppen in de krant staat, is dat bijna altijd in een negatieve context. Ook in 2018 regende het berichten over incidenten waarbij bedrijfskritische systemen uitvielen. Van financiële systemen, urenlange uitval van alarmnummer 112, vliegtuigen die aan de grond moesten blijven doordat luchtverkeerssystemen het niet meer deden tot complete ziekenhuizen die tijdens piekuren terug moesten vallen op papier. Wanneer een voor het publiek beeldbepalende organisatie een serieuze uitval van systemen heeft, dan wordt hier snel melding van gemaakt.

Cijfers

Hoe zit het getalsmatig? Dat wijst juist op een flinke stijging. In 2017 waren er 57 meldingen van dit soort incidenten. Vorig jaar zijn dat er maar liefst 78 geweest meldde The Uptime Institute in het recent gepubliceerde rapport ‘Publicly reported outages 2018-2019’. Ga je af op publiciteit, dan zijn er juist meer meldingen van IT-incidenten geweest.

Het Uptime Institute heeft een grote achterban en stelt dat aangesloten datacenters hetzelfde aantal majeure incidenten meldt. Een derde (30,8%) van de ondervraagde IT-service en datacenter leveranciers heeft het afgelopen jaar een IT-downtime-incident of ernstige verslechtering van de dienstverlening ondervonden. Dat is een relevante constatering. The Uptime Institute certificeert datacenters aan de hand van hun maatregelen die zij getroffen hebben om de continuïteit van hun systemen te organiseren aan de hand van de zogenaamde ‘tiers’. Hoe meer tiers, des te meer dubbel uitgevoerde systemen er in het datacenter zijn.

Grotere impact

The Uptime Institute schrijft het grotere aantal meldingen van incidenten toe aan de impact ervan op het maatschappelijk leven. Omdat IT in bijna alle sectoren een niet te missen bijdrage levert aan processen, zijn de gevolgen van uitval simpelweg groter. Er is dus vooral sprake van verhoogde zichtbaarheid van uitval.

Doe je deur van datacenters open, dan is er technologisch gezien vooral sprake van verbetering. Bedrijfskritische systemen zijn de afgelopen twee decennia vele malen betrouwbaarder geworden. De doorbraak van het cloud leveringsmodel en public cloud heeft juist gezorgd voor een vergaande professionalisering van datacenters aan de ene kant en nieuwe oplossingen als beschikbaarheidszones die de uptime ten goede komen.

De afgelopen drie jaar is dan ook het volledig uitvallen van een datacenter – een zogenaamde categorie 5-verstoring – dan ook veel minder voorgekomen. Kleinere verstoringen komen juist meer voor. IT-incidenten worden niet meer primair veroorzaakt door een datacenter dat op zwart gaat. Als tweede oorzaak wordt het netwerk genoemd en pas als derde een onderbreking in de stroomvoorziening. Voorheen was deze laatste factor de belangrijkste oorzaak van uitval in datacenters.

Indirecte oorzaken

De nadelige effecten zijn er niet minder om. Applicaties en bijbehorende databases vallen weg, waardoor werknemers en consumenten geen toegang meer hebben. Falende technologie heeft altijd indirecte oorzaken, die bijna allemaal organisatorisch van aard zijn. Slecht opgeleid personeel, operationele processen die niet waterdicht zijn en verkeerde beslissingen in het beginstadium van een incident die gaandeweg de verstoring desastreus uitpakken worden ook als veel voorkomende oorzaken genoemd.

Dat zijn allemaal zaken die zich binnen het managementdomein bevinden. De volgende slag verbeteringen zijn evenzeer in de organisatie als in de technologie te vinden. Slecht management is een van de belangrijkste oorzaken van IT-verstoringen stelt The Uptime Institute, al zwakt het deze stellingname meteen af door de onderbouwing hiervoor anekdotisch te noemen.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777