Skip to content

(Hoe beheers je) het risico van maatwerk

Auteur(s): Frank Vogelezang

Voor veel mensen zijn maatwerksoftware en risico’s bijna synoniem. Regelmatig komen er maatwerkprojecten in het nieuws die kampen met grote vertragingen of ernstige budgetoverschrijdingen. Vijf jaar geleden is er zelfs een parlementaire enquete geweest naar ICT-projecten van de Nederlandse overheid. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van het Bureau ICT Toetsing voor de Rijksoverheid. Er lijkt nog weinig te veranderen in het beeld dat maatwerksoftware een garantie is voor problemen.

In de dagelijkse praktijk van Metri komen we regelmatig voorbeelden tegen van projecten met maatwerksoftware die in moeilijk vaarwater terecht zijn gekomen. Voor een deel komt dat omdat maatwerksoftware in de regel grotere en complexere projecten oplevert. Maatwerk is nodig om specifieke dienstverlening te automatiseren die organisaties uniek maken of een competitief voordeel geven. Hiervoor zijn per definitie geen standaardoplossingen voorhanden. Maatwerk moet ook veelal integreren met een divers applicatielandschap dat niet altijd even gestandaardiseerd is. Dit brengt meer risico’s met zich mee dan het uitrollen van standaardsoftware voor veel voorkomende bedrijfsprocessen, waar meer sprake is van best practices en standaardisatie.

Een belangrijk deel van de risico’s is vanuit de literatuur wel bekend, maar worden door organisaties onderschat. Hierdoor worden er te weinig of te laat beheersmaatregelen ingezet. Dat is jammer, omdat voor veel van die risico’s passende maatregelen beschikbaar zijn die een groot deel van de risico’s beheersbaar maakt.

Recent heeft een normcommissie van de NEN een praktijkrichtlijn uitgebracht die de Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware beschrijft. Deze norm is gratis verkrijgbaar bij de NEN. In deze norm worden de belangrijkste risico’s benoemd en worden de belangrijkste beheersmaatregelen beschreven. Als ieder projectplan voor maatwerksoftware vooraf getoetst wordt aan deze norm, zijn de risico’s van projecten voor de realisatie van maatwerksoftware een stuk beter beheersbaar.

Uiteraard zijn zowel de risico’s als de beheersmaatregelen generiek. Om de risico’s voor maatwerksoftware effectief te verkleinen moeten deze nog wel specifiek gemaakt worden voor ieder maatwerkproject. De praktijkrichtlijn is een goede eerste stap. Behoefte aan hulp bij de vervolgstappen? Wil je meer weten Neem dan even contact met ons op.

IT Intelligence

METRI’s IT Intelligence diensten geven u grip, gebaseerd op objectieve metingen, data, parametrische modellen en internationaal toonaangevende technologieën. METRI consultants helpen daarbij om de metingen om te zetten in daadkracht en hier duiding aan te geven. Grip op de kosten, grip op de productiviteit, grip op de hoeveelheid functionaliteit die geleverd wordt in combinatie met een continue aantoonbare verbetering binnen de teams.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777