Skip to content

Het Nieuwe Normaal vraagt nieuwe IT

Auteur(s): Sander van de Ree

We moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Mogen elkaar geen hand meer geven. Dat is wat we altijd en overal horen vanaf de dag dat Corona uitbrak. Het Nieuwe Normaal. Intussen vallen bedrijven om of missen de boot als het gaat om nieuwe IT-bewegingen. Hoe zien die bewegingen eruit? Eén ding is zeker: het bedrijfsleven, én de IT, zal nooit meer hetzelfde zijn. Ook hier is sprake van Het Nieuwe Normaal.

Veel ondernemingen hebben het moeilijk. Zij doen er – volgens eigen overtuiging – álles aan om deze periode te overleven en teren in op eventuele reserves. Hiervoor is een (extra) kritische houding ten aanzien van alle uitgaven binnen een organisatie nodig. Dit geldt voor de lopende, korte termijnuitgaven, maar ook die voor de lange termijn. De reserves en eventueel opgelopen schulden, moeten gecompenseerd gaan worden.

Intussen verandert er op operationeel gebied ook veel. In een razend tempo. Mensen werken op een andere manier samen, neem alleen al de meetings die tegenwoordig op grote schaal online op afstand plaatsvinden. Bij deze veranderingen hoort ook een ander gebruik van de IT-middelen. Lopende trends versnellen in hoog tempo. Nieuwe vraag naar dienstverlening neemt toe; de vraag naar bestaande services neemt (blijvend) af. De vraag is: welke gevolgen heeft deze aardverschuiving op de IT-budgetten? Metri brengt de vijf belangrijkste, te verwachten, bewegingen in kaart die van invloed zullen zijn op de IT-budgetten.

De CIO en de spagaat

‘Corona’ zorgt voor financiële tegenvallers en dus worden er besparingsprogramma’s opgezet. Ondersteunende afdelingen, zoals HR en Financial, zijn net als IT vaak onderdeel van zo’n ‘bezuiningsronde.’ Naarstig zal er gezocht worden hoe er op personeelskosten bespaard kan worden. Om dit te kunnen realiseren moeten processen verder geautomatiseerd worden. En krijgt u van de CIO de vraag: hoe moderniseer ik het IT-landschap en breid ik de functionaliteit uit. Hij of zij komt dus in een spagaat terecht: er staat druk op het budget, terwijl de vraag toeneemt. Hoe komt de CIO uit deze precaire situatie? Om te beginnen: hij zal lopende contracten heropenen. Maar daarmee is hij er niet. De druk om het IT-landschap te vereenvoudigen en te standaardiseren, om op basis hiervan duurzame besparingen te realiseren, is groot in dit soort crisistijden. Deze beweging zorgt voor verlaging van de beheerkosten, maar maakt het ook eenvoudiger om het netwerk te blijven moderniseren en uit te breiden.

Van werkplek naar ‘thuiswerkplek’

We gaan meer en meer thuiswerken. Ook een beweging die veel effect zal hebben op de gevraagde IT-diensten. Waar bedrijven diensten vanuit het eigen kantoornetwerk regisseren zal dit voortaan vanaf elke willekeurige plek moeten kunnen. Dit betekent operationeel een transformatie, met ook financiële gevolgen. Bij verandering van de werkplek is het maar de vraag of medewerkers met de huidige hardware en software geholpen zijn. Een flexibele werkomgeving betekent dat mensen meer behoefte hebben aan draagbare devices. Dit kunnen laptops zijn, maar ook tablets en surfaces. Iedereen heeft straks meer en meer zijn eigen behoeften en de vraag naar Bring Your Own Device-ondersteuning zal toenemen. Dat betekent niet alleen dat er geld uitgetrokken moet worden voor aanschaf en ondersteuning, maar ook voor werkplekken bij de softwareleverancier, inclusief aanvullende communicatie- en beveiligingssoftware. Maar horen we je denken, iedereen werkt toch thuis tegenwoordig? Klopt. Maar thuis hebben ‘we’ een internetverbinding die ingericht is op basis van consumentengebruik. Het is van belang dat zakelijke informatie snel kan worden binnengehaald. Bij zakelijk gebruik, waarbij gewerkt wordt met Online-conferentie-oplossingen met ondersteuning voor audio en videodelen en bij werken op basis van onlinebestanden middels bestandsdeling oplossingen, is het van groot belang dat informatie snel verstuurd kan worden. Dit zijn over het algemeen duurdere abonnementen. Op dit moment worden deze abonnementen in de regel privé betaald. Hoe dat in de toekomst is, is nu de vraag. Door de verschuiving van de werkplek bespaart een onderneming op andere kosten, met de reiskosten als de meest voor de hand liggende. Komen deze besparingen ten goede aan het IT-budget?

Meerdere afslagen: van LAN naar WAN

Verandering van de werkplek zorgt voor verandering van netwerkgebruik. Waarbij eerst vrijwel al het verkeer via het LAN-netwerk op kantoor ging, loopt in de toekomst het verkeer veel meer vanaf willekeurige plekken. Deze verschuiving eist een andere inrichting. De werkplekken zullen met VPN-verbindingen aangesloten worden op het bedrijfsnetwerk. Hier komen aanvullende licentiekosten bij kijken.

Van LAN naar (SD) WAN: met die transformatie moet u in staat zijn gemakkelijker op veranderende wensen in te spelen. Met behulp van SD WAN is het mogelijk snel capaciteit op en af te schalen. Dit is noodzakelijk in tijden van onzekere vragen. Financieel betekent dit dat LAN-netwerken wellicht versneld moeten worden afgeschreven aangezien capaciteit overbodig is geworden. Daar staat tegenover dat er investeringen gedaan moeten worden in het (SD) WAN-netwerk.

Nog meer in de Cloud….

Om goed in te kunnen springen op de gevraagde veranderingen van de IT-dienstverlening verschuift de dienstverlening versneld naar publieke cloud-oplossingen. Werkplekdiensten, inclusief de applicaties, kunnen op deze manier snel worden gemoderniseerd en voorzien van de gevraagde communicatiediensten. Het gebruik van cloud heeft op verschillende manieren effect op het IT-budget. Enerzijds heb je de verschuiving van de kosten van de eigen infra en hardware naar de publieke. Anderzijds verhuist hierdoor een deel van de beheertaken naar de cloud beheerder. Voor veel bedrijven betekent dit werk van eigen mensen naar een externe partij. Om de voordelen van de Cloud volledig te kunnen benutten zullen veel processen en systemen eerst gestandaardiseerd moeten worden. Dit betekent dat aanzienlijke projectinspanningen geleverd moeten worden. Op dit moment is in de markt zichtbaar dat veel IT-projecten stil zijn gelegd. Indien straks deze projecten weer worden opgestart en er daarnaast veel vraag is naar aanvullende projecten, bestaat het risico dat de tarieven van de IT-expert gaan stijgen.

Criminelen kiezen het cyberpad

Ook de criminaliteit is aan het verschuiven. Doordat mensen continu hun dag thuis doorbrengen en winkelstraten verlaten zijn, is de fysieke misdaad aan het afnemen. Digitale criminaliteit neemt juist toe, ook door het toegenomen digitale verkeer.

De meeste bedrijven hebben de security ingericht op basis van de aanname dat het meeste verkeer via het LAN-netwerk wordt afgehandeld. Het is niet ongebruikelijk dat applicaties, waarbij kritische informatie wordt gebruikt, alleen op kantoor kunnen worden gebruikt. Fysieke toegangsbeveiliging is ook op basis hiervan ingericht. Dit model zal moeten worden aangepast. De gebruiker zal vanaf iedere locatie veilig bij alle onderdelen van het bedrijfsnetwerk moeten kunnen komen. Dit betekent dat het WAN-netwerk volledig beveiligd moet worden en dat kost veel geld, om de beveiliging opnieuw in te richten, maar ook om het te onderhouden. De inrichting zal van bedrijf tot bedrijf verschillen, maar bij alle inrichtingen zal echter gelden dat deze duurder is dan de huidige.

Werknemers zullen op dit moment geen beveiligd thuisnetwerk hebben, anders dan de standaard beveiliging meegeleverd bij de gebruikte devices en de service provider. Dit zal niet meer afdoende zijn. Om veilig thuis te kunnen werken zullen extra maatregelen genomen moeten worden om ook die kant van de bevinding te beveiligen. Dit zit feitelijk in het privédomein van de werknemer. De vraag is dan ook wie voor deze kosten gaat opdraaien…

Conclusie: veel onzekerheid!

De komende periode zal operationeel en financieel veel onzekerheid met zich meebrengen. Sturen op budgetten en zoeken naar kostenoptimalisatie mogelijkheden zal onverminderd belangrijk zijn. Om hier nu meteen mee aan de slag te gaan heeft Metri een rapport opgesteld met 10 tips om kosten te besparen.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777