Skip to content

Het nieuwe globaal

Auteur(s): Andre Nadorp

In tijden van crisis wordt de creativiteit van de mensheid aangesproken. De kracht van de getallen wordt dan snel duidelijk. Ondanks de papieren waarheden van beleidsmakers en regeringen en de gebruikelijke tegenwerking door minder democratisch ingerichte stelsels zal het individu overwinnen.

De huidige crisis leidt tot kritische vragen over de globalisering en hoe deze werkelijk functioneert. De fabriek van de wereld kwam tot stilstand – deels althans. De lucht werd zichtbaar schoner en het weer werd duidelijk beter. Er werden opeens vissen gesignaleerd in Venetië, de wegen raakten niet meer verstopt en de CO2-uitstoot ging drastisch omlaag.

En zonder dat we het in de gaten hebben, vallen complete ketens in het productieproces stil. De koekjes bij de koffie op het terras zijn verdwenen, dus zelfs de producent van de verpakkingen moet omzien naar andere markten. De mindset van ondernemers is gedraaid van het verhogen van hun marge naar het steunen van lokale ondernemers. Maar wat zullen de gevolgen zijn van verplaatsing van de productie voor de sterk geglobaliseerde maakindustrie naar locaties dichter bij de consument?

De komende jaren zullen we de consumptiemaatschappij waarin onze generaties tot bloei kwamen nog vaak ter discussie stellen. Het reizen voor een ‘belangrijke’ vergadering aan de andere kant van de wereld lijkt bijvoorbeeld ineens niet meer noodzakelijk. Het kan ook anders. Vergaderen kan anders. Samenwerken kan anders. En ook lesgeven kan anders.

Maar onze manier van communiceren verdient wel aandacht. Communicatie is direct en indirect, analoog en digitaal, al dan niet met geluid of beeld. Natuurlijk gaat op alternatieve manieren communiceren niet zonder slag of stoot. Schriftelijke communicatie wint terrein op vergaderen. Dit stelt andere eisen aan de vorm dan gesproken communicatie. We zullen beter moeten worden in schriftelijk communiceren, zodat er minder ruimte is voor persoonlijke interpretaties. Immers, het ontbreken van non-verbale communicatie betekent dat we niet kunnen zien wat het precieze effect van onze boodschap is.

Daarnaast is de verandering op de werkvloer al jaren geleden ingezet met lean, agile/scrum en vergelijkbare manieren van werken. Op de vloer leek dit ook echt vorm te krijgen. In de praktijk valt dit echter vaak tegen door onwelwillend management of ouderwets denken.

En corona heeft de wereld in korte tijd richting een gedistribueerde werkvloer gedwongen, waarbij de werk- en privé-locatie samenkomen. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de lokaal werkende bevolking, maar ook op nearshore- en offshore-medewerkers. Deze werknemers moeten vaak reizen naar locaties binnen een zone waar andere regelgeving van toepassing is. Hoe lang kan dit nog standhouden? De lokale werkplek is al deels verhuisd naar een locatie buiten het kantoor. Beveiligingsvraagstukken zijn hiermee veranderd, en zullen zeker worden opgelost. Daar waar wet- en regelgeving het toelaat, zullen organisaties ook het samenwerken met nearshore- en offshore-locaties verder integreren in hun dagelijkse manier van werken.

Zoals de architectuur van het elektriciteitsnetwerk onder invloed van Tesla is veranderd, gaan we van centraal werken onder directief management binnen de muren van torenhoge kantoren naar decentraal, zelfstandig werken binnen de muren van ons eigen huis. Natuurlijk zullen er veel situaties blijven waarin dit niet mogelijk is. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat die wolkenkrabbers lang niet altijd waarde toevoegen aan het eindresultaat. Thuis’ werken krijgt een andere betekenis. Er ligt meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers, er is minder kantoorruimte nodig, er zullen minder forensen zijn, meer digitale werkplekken en ook ‘net niet thuis-werkplekken’.

Het effect is mogelijk gigantisch. In tijden van crisis is de mensheid in staat tot ongeëvenaarde oplossingen. Werken vanuit de huiselijke sfeer met een mondiaal bereik lijkt binnen onze mogelijkheden te liggen. Wie had dat een kwart eeuw geleden, toen we nog moesten inbellen naar onze ISP, kunnen bedenken? Het nieuwe globaal is geboren.

Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777