Fact Based Research Knowledge Center

Zoeken:

Publicatietype:

Onderwerp:

Auteur:

Datum:

 

Modernisering softwareontwikkeling met Low Code

10 december 2018 | Sytse van der Schaaf | Harold van Heeringen | Strategic Report

Op dit moment hebben veel organisaties low-code omarmd om hun software gedreven toekomstplannen te realiseren. Low-code is de benaming van een nieuwe generatie programmeerhulpmiddelen. Tot op een hoog niveau wordt de abstractielaag van modellen gebruikt om het proces van softwareontwikkeling te versnellen. Werknemers met hooguit wat basis programmeerkennis kunnen een aanzienlijk deel van de applicatieontwikkeling voor hun rekening nemen. Dat klinkt bedrijven in de huidige IT-arbeidsmarkt als muziek in de oren. Daarnaast is de ontwikkeling, het testen en het live brengen van applicaties volledig gestroomlijnd door een platform aanpak.

De renaissance van AI

3 augustus 2018 | Sytse van der Schaaf | Paul Cornelisse | Strategic Report

De afgelopen jaren is met de komst van de Amazon Echo slimme speaker, de Google Home en de virtuele assistenten op smartphones een nieuwe generatie AI (Artificial Intelligence) breed in de markt opgekomen. Computers kunnen nu objecten en mensen herkennen in foto’s of video’s. Die patroonherkenning is ook toegepast in natuurlijke taal om computers taal zoals mensen die gebruiken te laten begrijpen en spreken. Software robots zijn verrassend goed in staat gebleken om menselijke taal te begrijpen en zelf te communiceren.

Een business aanpak van security

18 juni 2018 | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

Organisaties hebben onvoldoende zicht op de impact van cyberdreigingen. Bij security wordt nu vaak gedacht aan technische oplossingen als firewalls en het toepassen van twee vormen van authenticatie bij het inloggen. Terwijl deze maatregelen in de praktijk beperkt effectief zijn om ongeautoriseerde gebruikers buiten het bedrijfsnetwerk te houden.

Zicht op de flexibele schil

30 januari 2018 | Sytse van der Schaaf | Aukje van Eck | Robin de Haas | Strategic Report

De IT-arbeidsmarkt vertoont veel tekenen van oververhitting door het aantrekken van de economie. De tekorten op de IT-arbeidsmarkt zijn inmiddels groter dan voor de crisis tien jaar terug. De toegenomen vraag naar specifieke IT-kennis en ervaring heeft zijn gevolgen voor de inhuurtarieven van extern IT-personeel.

Robotisering van de servicedesk

13 oktober 2017 | Sytse van der Schaaf | Kaj Wen | Strategic Report

Praten tegen een apparaat of chatten met een virtuele assistent. De afgelopen jaren zijn we dit steeds gewoner gaan vinden. Recente ontwikkelingen in big data technologie, neurale netwerken en de rekenkracht van grafische chips hebben dit soort vormen van kunstmatige intelligentie praktisch toepasbaar gemaakt. Technologiereuzen als AWS, Facebook, Google en Microsoft speelden een essentiële rol bij de ontwikkeling en het uitbouwen van artificial intelligence en machine learning toepassingen. De doorontwikkeling van deze technologie heeft hen in staat gesteld om de databerg die zij over hun gebruikers verzamelen, effectiever in te zetten.

Next generation WAN-connectiviteit

26 april 2017 | Pieter Vijfvinkel | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

Nu de cloud als leveringsmodel is doorgebroken, is de vraag naar connectiviteit sterk van karakter veranderd. Businessonderwerpen als een grotere wendbaarheid in netwerkdiensten, optimale prestaties van applicaties en een betere aansluiting op clouddiensten zijn centraal komen te staan in Wide Area Network-dienstverlening. Innovatie krijgt vorm nu serviceproviders verschillende varianten van netwerkvirtualisatie inzetten om aan deze vraag te kunnen voldoen. Net als bij andere IT-infrastructuurvoorzieningen is gebeurd, springen klantorganisaties gretig in op deze nieuwe on demand vormen van netwerkdienstverlening.

Renewal of end user management

13 januari 2017 | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

The rise of the cloud workplace has greatly changed end user management in recent years.The subject is of interest because companies wish to shake off the shackles of their often outdated workplace. A smart look at the workplace ensures that organizations are ready for changes in the future.

Risicobeheersing van applicatie outsourcing

7 december 2016 | Andre Nadorp | Harold van Heeringen | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

Outsourcing van applicatieontwikkeling kent op dit moment een lagere volwassenheid dan gewenst. In de bestaande aanbestedingspraktijk spelen ratecards met inhuurtarieven een centrale rol. Dit zegt niets over de geleverde prestaties en daardoor lopen organisaties meer businessrisico’s dan nodig is.

Grip op agile softwareontwikkeling

3 november 2016 | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

Door een nauwe samenwerking tussen business, IT en de leverancier is de kans bij agile softwareontwikkeling op ontsporing minder. Het scrummen met zelfstandig opererende ontwikkelteams heeft wel het zicht van CIO’s beperkt, terwijl je ook in een agile development aanpak controle wilt blijven houden op de doorloop, het budget en de kwaliteit van de software.

Vernieuwing van end user management

2 september 2016 | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

De opkomst van de cloud werkplek heeft end user management enorm veranderd de afgelopen jaren. Het onderwerp staat in de belangstelling omdat bedrijven graag het keurslijf van hun vaak verouderde werkplek van zich af schudden. Een slimme kijk op de werkplek zorgt dat organisaties klaar zijn voor veranderingen in de toekomst.

Vernieuw je IT met een twee stromenaanpak

12 mei 2016 | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

Door gangbare IT-dienstverlening aan te vullen met een apart team dat snel vernieuwingen omarmt en realiseert kunnen CIO’s beter voldoen aan de interne vraag en meer waarde toevoegen aan hun organisatie. In deze whitepaper worden de mogelijkheden van een twee stromen aanpak voor IT-delivery besproken en beoordeeld. Daarnaast vindt u best practices aan de hand van praktische voorbeelden van organisaties die hun IT op deze manier vernieuwd hebben.

Klaar voor de cloud

8 april 2016 | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

Tot nu toe hebben veel organisaties op beperkte schaal gebruik gemaakt van cloud computing. Recente markttrends laten zien dat er op dit moment sprake is van een kantelpunt. Het leveren van IT-voorzieningen als een dienst begint steeds meer de standaard te worden. Na de populariteit van software-as-a-service zijn op dit moment infrastructuur- en platformdiensten een stuk populairder geworden.

De dynamiek van inhuurtarieven in mantelcontracten

4 februari 2016 | Sytse van der Schaaf | Strategic Report

In 2016 zal de inhuur van externen de nodige dynamiek laten zien. Dat komt niet alleen door ontwikkelingen in de vraag maar vooral ook door veranderingen in de wet- en regelgeving. Het kabinet probeert met nieuwe regelgeving het aantal zelfstandigen binnen de perken te houden.Volgens berekeningen van het CBS zijn er naar verwachting eind dit jaar 1 miljoen Nederlanders actief als zelfstandig professional. Dat is bijna een op de vijf werkende Nederlanders.

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777