PON IT

Auteur(s): Lucas Blom

PON IT

PON, one of the largest Dutch family businesses, is an international trading and service company with a wide range of activities. Pon employs almost 13,000 people at over 450 locations in 32 countries.

PON’s IT organization is an independent non-profit company. PON IT provides IT support and services to Pon businesses and users in different countries. In recent months, the PON IT team was working on a services model and a cost model (Activity Based Costing).

In the fourth quarter of 2014 PON wanted to compare its IT costs budgeted for 2015 with the market. PON IT asks METRI for a cost assessment and cohesion of the Datacentre services. The following questions were part of the assignment scope;

  • What are the costs of Datacentre operations of Pon IT?
  • How high are the costs relative to the market?
  • Where are the opportunities for improvement?

The results of the assessment were used at PON IT internally to address proactively. The assessment had to be transparent and objective and also any missing factors in the cost model needed to be identified.

The cost model of PON technology (also called the ABC model) has many similarities with the METRI model in terms of allocation of costs to market services. FTEs were allocated to these services.

After several workshops to explore the basic services and the volume of PON IT, METRI’s benchmark team has done a comparison on what these services would cost in a peer group. Additionally, the productivity of the FTEs was measured and compared.

METRI also answered an additional question “How much should a CPU, a Gigabyte of memory and a Gigabyte of storage cost?” and explained the differences between the prices PON paid and the market prices.

The costs of PON IT are almost equal to the reference group, but there are large differences between the services. For the services where Pon paid much more than market average, PON has clarified the differences together with METRI in order for PON to achieve a realistic image of the market.

In the future PON wants to keep comparing the cost of the Datacentre with the market using the METRI ITFacts4you service and is also wants to compare the workplace costs with the market.Deel dit artikel:

PON IT

Auteur(s): Lucas Blom

PON IT

Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven, is een internationale handels- en serviceorganisatie met een grote diversiteit aan activiteiten. Bij Pon werken bijna 13.000 mensen verspreid over 450 vestigingen in 32 landen.

De IT-organisatie van Pon is een zelfstandig bedrijf zonder winstoogmerk. PON IT levert IT support en diensten aan Pon bedrijven en gebruikers in verschillende landen. In de afgelopen maanden heeft het Pon IT-team gewerkt aan een service model en een kostenmodel (Based Costing).

In het vierde kwartaal van 2014 wilde PON IT haar kosten die gebudgetteerd zijn voor 2015 vergelijken met de markt. Pon IT vraagt METRI naar een kostentoetsing en samenhang van de diensten van het Datacenter. De volgende vragen waren onderdeel van de scope van de opdracht;

  • Wat zijn de kosten van de datacenteractiviteiten van Pon IT?;
  • Hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de markt?;
  • Waar zitten de verbeterkansen?

De resultaten van de toetsing worden intern bij PON IT gebruikt om proactief mee aan de slag te gaan. De toetsing moest transparant en objectief zijn en moest hiernaast eventuele ontbrekende factoren in het kostenmodel identificeren.

Het kostenmodel van PON IT (ook wel het ABC model) heeft veel overeenkomsten met het METRI model qua toewijzing van kosten aan marktdiensten. Ook Fte’s werden toegewezen aan deze diensten.

Na een aantal workshops om de basis dienstverlening en de volumes van PON IT te leren kennen, heeft het benchmarkteam van METRI een vergelijking gedaan met wat deze diensten zouden kosten bij een referentiegroep. Hiernaast is de productiviteit van de Fte’s gemeten.

METRI heeft daarbij de additionele vraag ‘wat mogen een doorberekende CPU, GB memory en GB storage kosten?’ beantwoord en daarbij ook de verschillen verklaard.

PON IT heeft bijna gelijke kosten aan de referentiegroep, met grote verschillen tussen de diensten. Waar uitschieters in het rood waren, heeft PON samen met METRI de verschillen verklaart, waarmee PON een marktconform beeld overhield.

PON wil in de toekomst de kosten van het datacenter aan de markt blijven toetsen door middel van ITFacts4you en hiernaast ook de werkplek kosten laten vergelijken met de markt.

Referentie Cases

Wij delen graag onze verhalen. Meer weten over de samenwerking met bovenstaande bedrijven? Laat dan hier uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.


Deel dit artikel:

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777