On this page you will find all events that are related to the services of IDC Metri.

September

3 Best Practices For Improving Cloud Overspending.

As cloud costs are out of control, this is your time to rethink how you work

Join the Coffee Chat to steer your cloud spending in the right direction. Explore how to continue investing in the cloud while boosting your efficiency.

Companies today need a full understanding of cloud costs for better management and control, communication to stakeholders and to maximize success while moving to or operating in the cloud.

We have a lot of learnings to share around ways to help you navigate the complex topic of cloud cost optimization.

Join Daniel Saroff, VP Consulting Services and Paul Groen, Senior Consultant IT Sourcing, when they tackle two timely topics.

 • How does cloud change the Capex and Opex financial models that IT and FIN have worked under for the past 30 years?
 • Capacity-based vs. usage-based pricing

The coffee chat will be a live virtual event on Thursday, September 29 at 10 am PT/1 pm ET/7 pm CEST.

Link to register: https://amevents.idc.com/event/c0b6e294-ccca-4dae-9cd6-137c369a8466/regProcessStep1

October

NESMA IT Cost Management Summit – Haarlem

On October 4 Nesma and COSMIC organize an IT Cost Management summit in Haarlem, The Netherlands. At the IT Cost Management Summit leaders in IT share their experience with IT Cost Estimation and Management.

Link to the event: https://nesma.org/it-cost-management-summit/

KDW Projectmanagement Vakdag 2022

De jaarlijks terugkerende vakdag van KDW

Link naar het event: https://kwdpmvakdag2022.conclusionevents.nl/page/971851

Sourcing Nederland – College ecosystemen binnen de overheid

Ervaringen met ECO systemen binnen de overheid

Na decennialang bezuinigen is de afgelopen jaren langzamerhand het besef doorgedrongen dat de krijgsmacht eigenlijk niet meer in staat is haar kerntaken goed uit te voeren. Denk aan geo-politieke verhoudingen, onvoorspelbare omgeving, snelle technologische ontwikkelingen, krapte op de arbeidsmarkt en boven alles een beperkt defensiebudget. Natuurlijk de huidige oorlog in de Oekraïne heeft zelfs de grootste optimisten de noodzaak hiervan doen inzien.

Reeds in 2017 heeft het Ministerie van Defensie het “Total Force Concept” omarmd; de essentie hiervan is dat men zich realiseert dat de krijgsmacht binnen de huidige kaders moet samenwerken met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden om effectief te kunnen zijn. Strategische samenwerkingsverbanden en eco-systemen moeten een belangrijke rol gaan spelen

Samenwerking tussen de krijgsmacht en het bedrijfsleven is niet nieuw, maar de manier waarop de krijgsmacht dit nu wil organiseren wel. Ondanks al het enthousiasme wordt daarbij tegen institutionele, culturele en belangentegenstellingen aangelopen die moeizaam te slechten zijn, ondanks het enthousiasme van de partners en ondanks het feit dat zij zich herkennen in het gezamenlijk belang, namelijk een veilig Nederland.

Momenteel wordt In hoog tempo extra geld vrijgemaakt, maar naar inschatting van de sprekers blijft samenwerking met partners een noodzaak voor de krijgsmacht.

Link naar het event: https://nesma.org/it-cost-management-summit/

IDC European CIO Summit

Join the IDC European CIO and Digital Leaders Summit and be part of the conversation from the 9th to the 11th October 2022 in France.

As technology becomes the key differentiator for all organizations operating in the digital-first world, the spotlight is being shone on the technology leadership function.

The theme of the summit will be Defining Technology Leadership in a Digital-first World with workshops, panels, and debates focusing on how European organizations will execute on their respective roadmaps and landmark use cases to become digital-native enterprises in which disruptive innovation is business as usual.

The summit is designed as an information-sharing forum and an intimate networking platform for a select group of 60 to 70 CIOs from the top 500 companies and largest enterprises in Europe. The event’s exclusivity and personable format allows for the most engaging of conversations and in-depth discussions to take place in a stunning five-star environment. Every delegate will leave the summit enriched — whether it be with new lead projects for partners, or with innovative and forward-looking IT and business solutions for the CIO.

Led by our IDC CIO Excellence Team, the summit will also include analysts from across the world who are all keen to meet you based on your company’s approach to customer service, innovation, and technology. Visionary and high-impact keynote speakers, together with our Summit Advisory Board, will drive discussions to leverage insight into cross-industry or regional challenges.

Link to the event: https://www.idc.com/eu/events/70024-idc-european-cio-summit-2022#category_7

IDC Future of Digital Enterprise

A Digital First Enterprise is one that continually looks for digital-based capabilities or enhancements that improve business outcomes. Digital First Enterprises take digital transformation to the next level by using digital platforms to deliver digital experience as the default approach. Digital First is a mindset, but it is underpinned by key technologies like cloud, AI and analytics.

In this conference we will explore the business value of technology, and the ways in which technology creates long-lasting value for the business. We explore the relationship between leading edge technologies and desired business outcomes. The outcome always comes first, and so the alignment between business and technology is fundamental: business executives don’t care about the technology by itself, but they do care about technology that delivers better experience for customers, employees and their organisation’s ecosystem.

Join us on October 12th to discuss the below topics:

 • Perfecting the Digital Experience
 • Securing the Digital Enterprise
 • Is AI Integral to the Digital Enterprise?
 • Cloud-First or Workload-First
 • Balancing Innovation with Practicality
 • Creating the Digital Resilient Enterprise
 • Ecosystems & the Digital Enterprise
 • Are Digital Enterprises Sustainable?
 • Enabling the Data-Driven Enterprise

Link to the event: https://www.idc.com/eu/events/69707-idc-uk-future-of-digital-enterprise-conference

IDC Future of Work – Benelux

With a vast majority of the population fully vaccinated in the developed world, many business leaders are falling into the trap that work can be resumed just like the “good old days”, and expect that concerns around cybersecurity, employee engagement and innovation, to name a few, will be resolved. Regrettably, their efforts will be in vain, i.e. their employees will leave. Like the virus, the world of work has mutated and changed for ever.

“Adapt or die” says the old adage, with its roots in Darwinism. We are entering a New Era that is fluid, moving rapidly and highly disruptive. Many established enterprises will die, unable to be transformed, but many others will emerge and set the pace to competitors.

What will differentiate high performing companies from those that aren’t? High-performers function as a living organism, by being agile, adaptable to a fast-paced environment; they are highly connected internally and externally with a rich ecosystem and constantly mutating (innovating) to be ahead of the game. Moreover, their most basic cell, their employees, are empowered to excel in full orchestration with the whole.

Join IDC’s Future of Work digital event on October 25th 2022 to be inspired and learn more about:

 • What hybrid working means and how to make it a success
 • How to provide technology experience parity across home, office and other work environments
 • How to enhance employee engagement
 • How to create an “Experience Office” and make commuting worthwhile
 • How to build better teams in a distributed workforce
 • How to make the workplace intelligent, personal and highly connected

Link to the event: https://www.idc.com/eu/events/69559-idc-future-of-work-benelux#category_7

November

Network C – CIO Top

Een tribe is van origine een stam, een groep van onderling verwante families of clans. Maar in de huidige samenleving bestaan deze geïsoleerde, monoculturele en eendimensionale tribes vrijwel niet meer. Vandaag de dag leven tribes verspreid en zijn we als mens vaak onderdeel van meerdere tribes. Als we het nu dus hebben over tribes, refereren we naar een groep mensen met gedeelde interesse, cultuur en manier van communiceren.

Of we het nou leuk vinden of niet, we horen dus allemaal bij verschillende tribes en we leven allemaal in groepen. Denk aan je familie, vriendengroep, dorp en natuurlijk de organisatie waarin je werkt. Ieder met zijn eigen dynamiek, cultuur en mensen. Maar daartegenover zijn we en willen we meer autonoom zijn. Een streven dat ten koste gaat van groepsvorming en onderlinge solidariteit. Hoeveel autonomie willen we als individu opgeven voor een sterkere groep? En welke impact hebben onze geïndividualiseerde samenleving, globalisering en natuurlijk ook technologie op de erosie van de groep?

Elke groep heeft dus te maken met de paradox ‘wees jezelf en pas je aan’. We willen ons onderdeel voelen van verschillende tribes, teams of communities, maar wel onze onafhankelijkheid behouden. Hoe zorgen we voor de juiste balans hierin? Wat is belangrijk als het gaat om bouwen van de juiste team en tribe binnen onze organisaties? Wat vraagt dit van jou als CIO als het gaat om leiderschap? Hoe blijf je relevant of durf je jezelf ‘misbaar’ te maken? In hoeverre zijn je teamleden bereid een deel van zichzelf weg te cijferen voor een sterkere groep? Hoe bouw je die solidariteit in organisaties die steeds flexibeler en steeds meer thuis werken? In hoeverre ga je mee in het autonomie streven van je medewerkers en waar trek je de grens en zet je de groep voorop? En als je we kijken naar de board waar je als CIO/CDO steeds belangrijker wordt, wat vraagt het van jou als persoon inzake de paradox jezelf zijn/je aanpassen om het team daar te versterken?

Link naar het event: https://networkc.nl/cio-top-thriving-tribes/

Expertsessie Vergoedingmechanismen als sturing in Sourcing relaties

Vergoedingsmechanismen bepalen de kosten (als klant) of opbrengsten (als leverancier). Vergoedingsmechanismen sturen ook het eigen gedrag en dat van de ander (klant/leverancier). Ze bepalen, of u voldoende waar krijgt voor uw geld (of geld voor uw waar). Vergoedingsmechanismen verdienen dus alle aandacht.

Tijdens deze sessie onderzoeken we de werking en bruikbaarheid van verschillende vergoedingsmechanismen. Ook bespreken we hoe onaangename verrassingen te voorkomen. Dat doen we aan de hand van de vooraf door de deelnemers toegestuurde vragen. (Bij gebrek aan vragen krijgt u urenlang de stokpaardjes van de docent, dus neem vooral de moeite vooraf vragen in te sturen.)

Antwoorden worden steeds in een bredere context geplaatst, zodat niet alleen van de eigen vragen wordt geleerd, maar ook van die van anderen. Nieuwe toekomstige vragen in de dagelijkse praktijk kunnen zo zelf beter worden beantwoord.

Deze expertsessie is een verdieping van de foundationsessie Vergoedingsmechanisme (uit driedaagse Sourcing Foundation of ochtendsessie). De training zal de vorm hebben van een gestructureerd gesprek met korte toelichtingen van de docent.

Link naar het event: https://sourcingnederland.nl/nl/evenementen/info/product/312/315

Network C – CFO Top

Ooit dacht men dat de aarde plat was, totdat deze gedachte werd gechallenged. Nu denken we anders en hebben we ons open weten te stellen voor een ander gedachtegoed. Daarom vragen we u tijdens deze derde CFO Top van 2022 uzelf open te stellen u uit te laten dagen door de CFO van morgen en organisaties die buiten de gebaande paden durven te gaan.

Challenging the status quo door een twintigtal young talents uit te nodigen en hun kijk en ervaringen te delen. Wat zien zij als hun purpose en die van het bedrijf? Hoe geloven zij dat talent attraction & development anders kan? Wat zien zij als de grootste bottlenecks binnen organisaties? Hoe kijken zij naar de rol van finance? Welke technologische ontwikkelingen en kennis ontbreekt vandaag de dag volgens hen? Hoe kijken zij naar hun carrière pad? En wat zorgt bij hen voor stress of onzekerheid en hoe kan u hierbij helpen? Maar natuurlijk ook de vraag welke perspectieven u soms bij hen mist? Wat ziet u als de rol van de young talents en vervullen zij deze voldoende?

Tijdens verschillende sessies gaan we er achter komen of we herkennen wat de ander zegt. We gaan dan ook in dialoog met elkaar en met de young talents om van elkaar te leren. Dit zullen we niet vanuit politiek correcte gedachte ‘alles wat de nieuwe generatie zegt en doet is halleluja’ doen, maar in een open en eerlijke dialoog. Laat u uitdagen door uw peers, mogelijke opvolgers en inspirerende sprekers en ontdek welke conventionele gedachten er morgen niet meer zijn.

Link naar het event: https://networkc.nl/cfo-topchallenge-the-status-quo/

IDC European CISO Summit

IDC’s European CISO Summit 2022 will be held in Switzerland in November, this will build on the success of our Digital edition in 2021 with a physical event to bring together security leaders to share experiences, learn new techniques and upgrade their strategies to exploit the latest innovative and advanced security techniques and mindset change to help raise levels of resilience and digital trust.

There are three main themes that businesses are looking at with care and attention: Trust, Security and Data Sovereignty​. Trust has become a key aspect for businesses to measure and part of this involved security and privacy. The role of the CISO has evolved to becoming the Guardian of a Company’s Trust metric​. Resiliency is a vital component for being able to withstand disruption, which comes from all directions (pandemic, supply shortage, inflation, extreme weather, massive scale cyber attacks)​.

Data sovereignty is important especially in Europe with local and EU regulations, and there is an evolving discussion around digital sovereignty​. These three themes impact vendor security portfolio and approaches having a material impact on the commercial and structural evolution of platforms, products and services; with for example Security-as-a-Service. 360-degree security has become a necessity with multi-layered approached offering the best protection.

In terms of specific areas, IDC identifies identity, MSS, OT/IT convergence, Security-as-a-Service, Zero Trust, and Cloud security as key pillars underpinning a comprehensive strategy. There is also growing attention to measuring and reducing risk and creating trustworthiness measurements for supply chains partners and third parties. We expect new European legislation around third party security and risk auditing.

Link to the event: https://www.idc.com/eu/events/69349-idc-european-ciso-summit-2022

IDC Enterprise Applications

Enterprises are beginning a wave of technology modernization as they respond to a changing business environment and look to replace outdated applications. There are pressures to boost innovation, build resilience and improve customer and employee experience – all without increasing cost.

This wave of change, that for many organizations will mean moving a large proportion of their applications to the cloud presents a once in a decade opportunity to re-architect the enterprise, cleanse data and remove the complexities of the past.

Organizations face a multitude of choices though, both in terms of their future architecture and how to get there. During this event we will discuss the key decisions, what the options are, which ones organizations are choosing and why.

Join IDC’s Future of Enterprise Application digital event on November 29th 2022 to be inspired and learn more about:

 • What are the drivers and trends in the markets? What shifts are expected?
 • What innovation is critical to the market and how is it shaping the future? What are the next innovative opportunities?
 • What do buyers need to make software offerings more appealing to them? How does this shift during and in the next five years?
 • What business strategies are evolving as organizations migrate to the cloud, become more digitally resilient, and move to next-generation technologies?

Link to the event: https://www.idc.com/eu/events/69571-idc-enterprise-applications-nordic-benelux

IDC Future of Infrastructure – Kamerik

The future of digital infrastructure is cloud in all its forms: private, hybrid and multicloud including edge. To use cloud successfully, organizations need to align their digital infrastructure with their business strategy and master 7 aspects of cloud:

1. Digital innovation and industry cloud
How do you build new digital products and services on your cloud platforms? How do you drive innovation in your industry and exchange data with customers and partners? How do you develop and run cloud-native applications in the most efficient way?

2. Application modernization

What is the right strategy for each application type? What should you do about ERP and mainframe workloads?

3. Data
How do you manage your data from the edge to the cloud in hybrid and multicloud architectures?

4. Intelligent CloudOps
How do you operate and govern a complex edge to cloud environment? How do you keep costs under control with CloudFinOps?

5. Skills
Should you develop skills internally or buy them through a managed service?

6. Digital sovereignty and regulations
What is coming down the line in terms of regulations and how can you execute on it?

7. Sustainability
How can you optimize your digital infrastructure for sustainability and how does the move to cloud help with sustainability accounting?

The move to cloud is no longer just a technology decision but increasingly a business decision that has a huge transformational potential for the entire organization. Strategy, skills, and culture are just as important for success as choosing the right technologies.

Change is the only certainty in IT, and to be ready to cope with change, future digital Infrastructure will need to be able to identify, analyze and respond to shifting requirements with minimal or no human intervention, in order to deliver at scale. The future of digital infrastructure will be a new way of looking at how to build, operate and enhance IT infrastructure in an integrated stack that is focused on application delivery, resiliency and flexibility.

 

Join & be inspired!

The conference will be held in Kamerik on the 23rd of November 2022, bringing together IT professionals to:

 • Share experiences.
 • Be inspired on how to build business success on the Cloud.
 • Discuss the management trends, challenges, and technology building blocks in enabling successful hybrid multicloud environments.
 • Learn what the impact of multicloud transformation is on datacenter infrastructure.
 • Discuss what drivers and barriers will influence Infrastructure transformation.
 • Share thoughts about developing skills and the cultural change that follow the change in technology platform.
 • …and a lot more!

Link to the event: https://www.idc.com/eu/events/70138-idc-future-of-infrastructure-2022#category_7