Skip to content

Een nieuw begin

Auteur(s): Sytse van der Schaaf

Meer nog dan een enabler wordt de juiste inzet van technologie als een allesbepalende factor gezien. Organisaties maken de komende jaren grote veranderingen door om hun concurrentiepositie en het onderscheidend vermogen in de markt een nieuwe impuls te geven.

Dat vraagt nieuwe kennis over technologie en vooral kennis rond sourcing in een dynamische en diverse markt. Dit is een van de belangrijkste redenen geweest voor METRI om het portfolio rond benchmarking en sourcing advies begin dit jaar uit te breiden met Research. Op basis van fact based inzichten uit benchmarkstudies en gericht klantonderzoek zijn er op regelmatige basis researchproducten verschenen als whitepapers.

Veel onderwerpen kwamen aan bod, zoals IT-innovatie door middel van twee snelheden en een governance-aanpak voor organisaties die standaardiseren op het cloudmodel. Hoogtepunt was een whitepaper over end user management die zorgt dat organisaties maximaal kunnen innoveren met een desktop die als een standaarddienst uit de cloud komt, kennisartikelen en blogs die aantoonbaar bijdragen aan een betere toepassing van IT. Misschien het beste voorbeeld hiervan was het onderzoek op maat dat METRI Research uitgevoerd heeft voor TomTom-CIO Chris de Backer over de voor- en nadelen van een twee stromenaanpak bij IT-innovatie. Voor de beoordeling verwijzen we u graag naar onderstaande video. Dit bevestigt opnieuw de autoriteit van METRI door een fact based aanpak.

Dialoog

Een ander belangrijk hoogtepunt van METRI Research was de publicatie in het voorjaar van het boek ‘Oog om oog, hand in hand’. Door interactie met stakeholders uit de vraag en aanbodzijde is er een succesvolle poging ondernomen om sourcing in Nederland op een hoger plan te brengen. Uitgesproken is dat vertrouwen een allesbepalende factor is om de huidige vernieuwingsslag in de IT als klant en leverancier succesvol door te komen. Een uitstapje naar de Rotterdamse haven liet zien dat digitalisering en robotisering een langetermijnvisie en aanpak vragen en soms onorthodoxe oplossingen. Het bleek opnieuw dat die interactie en dialoog tot de beste inzichten heeft geleid.

In de pijplijn voor dit jaar zitten nog meerdere markt onderscheidende research producten. Zo komt er aandacht voor de positieve rol die applicatie benchmarking kan spelen bij het outsourcen van agile softwareontwikkeling. Daarnaast zetten we de spotlichten op supplier performance measurement waarbij klantorganisaties nieuwe slagen kunnen maken in het het outsourcen van applicatieontwikkeling door het toepassen van slimme en objectieve meetmethoden. Daarnaast zetten we netwerkvirtualisatie in het zonnetje. Net als eerder bij compute en storage is gebeurd, zullen virtualisatietechnieken als software defined WAN en network function virtualization gebruikersorganisaties nieuwe instrumenten geven om connectiviteit en vooral ook het beheer van netwerken en de beveiliging op een hoger plan te brengen.

Daarna komt 2017 ook al weer snel in zicht. We kijken ernaar uit om samen met de vraagkant en marktpartijen innovatie met benchmarking en sourcing research uiterst concreet handen en voeten te geven. Dat doet METRI om het nog een keer te benadrukken het liefst en het beste in de interactie. Vandaar ook een warme uitnodiging voor een mailtje, een telefoontje of een kop koffie.

Gratis whitepaper

Registreer je gratis via op METRI Research en download de laatste whitepapers met onderwerpen als End User Management, IT Governance, Coud en Software Metrics


Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777