Skip to content

Eén leverancier? Het paard van Troje!

Auteur(s): Harold van Heeringen

Een monopolie (uit het Grieks monos / μονος (alleen, enkel) + polein / πoλειν (besturen)) is een situatie waarin een product of dienst slechts door één marktpartij wordt aangeboden.  De prijs ervan wordt dan niet door marktwerking bepaald, maar vastgesteld door de enige aanbieder, die dan veel winst kan maken, of door de overheid.

In de jaren 80 waren monopolies heel gewoon in Nederland. De PTT bracht de post rond, de NS reed met de treinen en de ANWB kwam je auto repareren als je langs de snelweg stond. Nadeel van deze monopolies was natuurlijk dat de prijzen voor de consument relatief hoog waren vanwege het gebrek aan concurrentie en een verlaagde prikkel tot efficiency. Vaak was de service en de kwaliteit ook niet echt goed. De consument kon toch nergens anders naartoe.

Uiteindelijk zijn veel markten vrijgegeven, zijn er goedkopere concurrenten op de markt gekomen en zijn de consumenten er qua prijs, service en kwaliteit duidelijk beter op geworden.

In de IT doet zich nu een merkwaardige trend voor. In de jaren 90 huurden veel organisaties externe IT specialisten in om samen met de eigen IT afdeling de ontwikkeling en het onderhoud van het applicatielandschap te doen. Het decennium daarna stond bij veel organisaties in het teken van outsourcing van projecten en contracten, vaak op basis van minicompetities binnen een geselecteerde korte lijst van ‘preferred suppliers’. Niets aan de hand, want deze leveranciers houden elkaar scherp en de klant kan redelijk zeker zijn dat de aanbiedingen marktconform zijn.

Nu doet zich de trend voor dat organisaties een heel IT domein of zelfs de complete IT uitbesteden aan één enkele leverancier, vaak voor een langere periode (3-5 jaar). De verwachting daarbij is dat de kosten rondom inkoop- en contractmanagement van applicatieontwikkeling en onderhoud omlaag gaan en dat de leverancier in staat is efficiency-voordelen door te voeren in zowel de processen als de kennisborging bij het personeel.

Dat klinkt natuurlijk mooi, maar betekent dit ook dat de totale IT kosten voor ontwikkeling en beheer omlaag gaan? Het is niet langer mogelijk een andere partij te kiezen dan de enkele leverancier en als er verder geen duidelijke afspraken zijn gemaakt kan de leverancier vragen wat hij wil, zeker in het geval van projecten. Er wordt dus een monopolie gecreëerd binnen de eigen organisatie! Een onlangs uitgebracht Spaans onderzoek heeft nog eens aangetoond dat klanten die één enkele leverancier hebben een duidelijk hogere prijs per functiepunt betaleblog monon voor applicatieontwikkeling dan klanten die meerdere leveranciers hebben.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat dezelfde provider duidelijk hogere prijzen per functiepunt rekent in contracten waar ze de enige leverancier zijn dan in contracten waarin ze niet de enige leverancier zijn. Ook als er een ratecard is afgestemd met tarieven die gedurende het contract omlaag gaan, kan (en zal) de prijs per functiepunt hoog blijven als er meer uren worden besteed dan nodig is.

Juist in dit soort uitbestedingen is het daarom cruciaal om geregeld te benchmarken om zodoende de leverancier scherp te houden zodat de IT kosten ook daadwerkelijk omlaag gaan. Het is erg belangrijk om hier al in het aanbestedingstraject rekening mee te houden, zodat er een benchmark clausule in het contract wordt opgenomen en er financiële afspraken worden gemaakt over wat er gebeurt met de prijzen als er vanuit de benchmark een afwijking van het marktgemiddelde wordt geconstateerd.

Kortom, het one-supplier model kan zeker leiden tot kostenvoordelen, maar het maken van duidelijke afspraken met betrekking tot de performance en een periodieke toetsing hiervan is zeker aan te raden om de voordelen maximaal te benutten.

METRI helpt organisaties bij het selecteren van de juiste partner, het slim inrichten van contracten op basis van targets met betrekking tot gestandaardiseerde KPI’s en het toetsen of deze targets ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Door al in de voorbereiding van de aanbesteding aan te haken, zorgt METRI ervoor dat de juiste vragen worden gesteld, de juiste leverancier wordt geselecteerd en de performance van de leverancier ten opzichte van de afgesproken targets wordt gemonitord.

 


Lees verder

Laatste IT-nieuws? Volg IDC Metri op LinkedIn

Nieuwsbrief

Boeingavenue 238 - 1119 PZ Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777