Herijking van de IT sourcing strategie is regelmatig nodig. Aanleiding kan schaarste zijn van gekwalificeerde IT-professionals, het einde van een contract, verandering in het aantal preferred suppliers of bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Snel veranderende ontwikkelingen in de markt leiden bovendien tot meer kortlopende contracten. Flexibiliteit, transparantie en kostenbeheersing zijn veel voorkomende drijfveren voor sourcing. Ook organisatie specifieke factoren als volwassenheid van de IT organisatie en cultuur kunnen van belang zijn.

Een adequate sourcing strategie vraagt gedegen kennis van de leveranciersmarkt en uitgebreide ervaring met IT sourcing vraagstukken. Het is niet iedere organisatie gegeven om, op feiten gebaseerde, sourcing scenario’s op te stellen en daarbij in een kort tijdsbestek de juiste partners te vinden. Ook is het belangrijk om vast te stellen hoe verschil-lende scenario’s kunnen uitpakken en een concreet stappenplan te maken voor uitvoering van de strategie. METRI kent de markt als geen ander en heeft uitgebreide ervaring met de aanpak van vraagstukken die bij sourcing komen kijken.

14%

van de Nederlandse IT sourcing contracten krijgt een onvoldoende.

2-3

maanden doorlooptijd dankzij wekelijkse sprints.

65%

inkopers hebben alleen zicht op voorkeursleveranciers.

86%

is de gemiddelde tevredenheid over IT sourcing contracten.

1.000+

contracten in de METRI Leveranciers database.

METRI biedt snel zicht op praktische en realistische IT sourcing scenario’s. De combinatie van diepgaande kennis van de leveranciersmarkt, de dienstenportfolio’s en strategieën per leverancier en de benchmarkdata waarover METRI beschikt, resulteert in onderbouwde en effectieve sourcing keuzes. Klanten ervaren de aanpak als verhelderend, concreet, doelgericht en onafhankelijk. Uitgangspunten en scope van de nieuwe IT sourcing strategie worden in korte iteraties met de belanghebbenden vastgelegd. METRI maakt een overzicht van de huidige situatie en relevante markttrends, waarna een aantal relevante sourcing scenario’s met voor- en nadelen per scenario en sourcing drivers worden benoemd.

Uitwerken scenario

Na een onderbouwde keuze voor het best passende scenario werkt METRI de definitieve IT sourcing strategie uit. In dit resultaat zijn ook een risicoanalyse en aanbevelingen meegenomen. Optioneel inventariseert METRI de impact van een nieuwe sourcing aanpak op de organisatie. Daarnaast is een gedetailleerde vergelijking van de kosten tussen de huidige en de toekomstige situatie mogelijk, een zogenaamde ‘landing zone’ en een overzicht met passende leveranciers.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: