Een goede samenwerking met de juiste IT-leveranciers wordt door de snelheid, waarmee de business van een organisatie verandert, steeds crucialer en doorslaggevender. Om deze samenwerking te bewerkstelligen is het noodzakelijk de best passende IT-leverancier te selecteren. De IT-leverancier hoort hierbij niet alleen aan te sluiten bij het betreffende IT-kavel, maar ook bij de organisatie en haar bedrijfsdoelstellingen.

Een goed passende IT-leverancier zorgt dus niet alleen voor de meest optimale, efficiënte en transparante dienstverlening en samenwerking, maar voegt de juiste waarde toe aan het bedrijf en haar doelstellingen. Het selecteren van een leverancier kan om verschillende redenen plaatsvinden; door afloop van een contract, ontevredenheid, nieuwe ontwikkelingen of een gewijzigde strategie. Om een nieuwe leverancier te selecteren dient ruim aandacht te zijn voor het proces, de inhoud-, financieel als ook op inkoop vlak.

Door langjarige en uitgebreide kennis van de leveranciersmarkt en haar ecosystemen, kan Metri snel en efficiënt helpen selecteren en contracteren van de juiste IT-leverancier(s). Hierbij ligt de focus op het verbinden van de uitbestedende organisatie en de IT-leverancier. Deze verbinding wordt gelegd middels exclusieve onderhandeling of een compact dialoogtraject met een beperkt aantal leveranciers d.m.v. een long-/shortlist. Om tot de best passende IT-leverancier(s) te komen, heeft Metri een concrete aanpak opgesteld.

De Metri sourcing leverancier selectie bestaat uit 3 fases:

Context, leveranciers en datacollectie
de context bepaalt de uitgangspunten, sourcing doelstellingen en scope van de selectie en verwachtingen van de opdrachtgever. De datacollectie omvat het opstellen van een long- en shortlist en optioneel het opstellen van de huidige kosten (base case) en landing zone.

Dialoog en selectie
het proces om op basis van de eerder opgestelde shortlist de geselecteerde leveranciers te informeren en uit te nodigen om een dialoog te voeren. De uitkomst van de dialoog sessies vormt de definitieve invulling van de RfP aan de geschikte leveranciers. De beantwoording van de RfP zal tot de selectie van een leverancier leiden.

Contractering
met de geselecteerde leverancier wordt een contract opgesteld en invulling gegevens aan de schedules, alvorens getekend wordt. Hierop volgend zal de dienstverlening starten.

IT sourcing leverancier selectie ondersteunt organisaties bij het selecteren en contracteren van een nieuwe partij. Dit resultaat zorgt voor de best passende leverancier bij de gestelde wensen en eisen. Hierbij worden bewezen standaard documenten gebruikt, waaronder een standaard Sourcing Contract, inclusief bijlages. Ook is het mogelijk om dit op een Value Driven wijze te doen. De standaard contractdocumenten dragen dan actief bij aan een meetbare dienstverlening.

Metri ondersteunt organisaties op een praktische en doeltreffende wijze bij de uitvoering van een compleet leverancier-selectieproces. Dit resulteert in een passende leverancier en getekend contract. Hierbij gebruikt Metri standaard sourcing contracten, welke zorg dragen voor een snelle, doch zorgvuldige contractering met de nieuwe leverancier. De gesloten contracten zijn meetbaar en transparant.

Voordelen van de leverancier selectie

Het uitvoeren van een leverancierselectieproces met de juiste leveranciers, de juiste scope en het uiteindelijk contracteren tegen de juiste prijs is een specifiek proces, dat met zorg uitgevoerd dient te worden. Door uitgebreide kennis van de markt kan Metri de best passende leveranciers selecteren.

Vervolgens zal samen met de markt een afstemming plaatsvinden in de vorm van een dialoogfase, voorafgaand aan de offertefase. Doel van deze dialoogsessies is de best mogelijk feedback te krijgen van de marktpartijen om een kwalitatief, hoogwaardige en realistische uitvraag te doen. Dit biedt de leveranciers ook de mogelijkheid informatie te verzamelen en een kwalitatief goede aanbieding uit te brengen.

Deze aanbiedingen worden inhoudelijk en financieel getoetst. Voor de financiële beoordeling stelt Metri een landing zone op. Door deze landing zone op te stellen kan Metri een beheersbare en snelle beoordeling doen en zo een tijdrovend en vaak niet beheersbaar Best and Final Offer (BAFO) proces overslaan.

Door het gebruik van de Metri kennis van financiële proposities en met 1 back-up leverancier in de wachtkamer, wordt maximale druk op het proces gehouden, maar schept tevens focus op de oplossing. Metri ontzorgt organisaties van selectie tot contractering.

Kennisdeling

Een goede samenwerking met de juiste IT-leveranciers wordt door de snelheid, waarmee de business van een organisatie verandert, steeds crucialer en doorslaggevender. Om deze samenwerking te bewerkstelligen is het noodzakelijk de best passende IT-leverancier te selecteren. De IT-leverancier hoort hierbij niet alleen aan te sluiten bij het betreffende IT-kavel, maar ook bij de organisatie en haar bedrijfsdoelstellingen.

Door langjarige en uitgebreide kennis van de leveranciersmarkt en haar ecosystemen, kan Metri snel en efficiënt helpen selecteren en contracteren van de juiste IT-leverancier(s). Hierbij ligt de focus op het verbinden van de uitbestedende organisatie en de IT-leverancier. Deze verbinding wordt gelegd middels exclusieve onderhandeling of een compact dialoogtraject met een beperkt aantal leveranciers d.m.v. een long-/shortlist. Om tot de best passende IT-leverancier(s) te komen, heeft Metri een concrete aanpak opgesteld.

Bekijk het gehele webinar

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: