Steeds meer organisaties stappen af van IT onder eigen beheer, terwijl tegelijkertijd een goede inzet van technologie en regie op IT aan belang heeft gewonnen. METRI helpt organisaties met strategisch, tactisch en operationeel vraag- en aanbodmanagement van IT-diensten als een dienst op aanvraag.

METRI zet een team van IT Governance-specialisten in om voor klanten regie te voeren over hun IT-leveranciers en cloud serviceproviders. De eigen modellen, processen en tools worden ingezet om succesvol regie te voeren en tegelijkertijd on-the-job de medewerkers van de klant te trainen in het vak.

Door organisaties bij te staan in het verbeteren van hun regiefunctie kunnen zij hun op beheer gerichte IT-organisatie omvormen in een IT-regieorganisatie. Op deze manier komt er veel meer aandacht voor het afstemmen van vraag en aanbod van IT binnen de kaders van beleid en strategie van de organisatie.

Ook organisaties die al een stap verder zijn met de regie van hun IT-functie kunnen baat hebben bij regie-as-a-service van METRI. Regie-organisaties zullen zich voortdurend blijven ontwikkelen om toegevoegde waarde te blijven leveren aan de organisatie. Bij het voeren van regie over de relaties met sourcing-partijen ligt de focus veelal op de procesmatige kant. METRI kan helpen om de focus te verschuiven naar een meer resultaatgerichte aanpak en een prestatiegerichte vorm van regie.

Regie-as-a-service is gericht op organisaties die de regiefunctie op korte termijn drastisch willen verbeteren en daarbij een impuls nodig hebben. METRI vult in en aan waar nodig en zolang als nodig.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: