Onder druk van vele veranderingen is het goed uw IT-organisatie te toetsen. Zijn we nog efficiënt en effectief en hebben we de juiste capabilities om mee te gaan in de digitaliseringstrend? IDC Metri beschikt over diverse benchmarks en modellen om uw IT-functie in een quickscan tegen het licht te houden.

IDC Metri kwantificeert het verbeterpotentieel in termen van FTE’s, efficiëntie en business value. De afgelopen jaren is IDC Metri succesvol gebleken in het snel en adequaat analyseren van performancecijfers en deze af te zetten tegen marktgemiddelden. Wij bieden u graag ook de mogelijkheid van een analyse in de vorm van een quickscan.

Daarbij gaan we als volgt te werk. Wij komen een aantal dagen bij u langs, leren uw business kennen, analyseren uw data en houden korte interviews met stakeholders in en rondom de IT-functie, waaronder senior-managers, de CIO, IT-managers en inkopers. De opgedane inzichten leggen we langs een meetlat. Op basis van uw kengetallen en onze benchmarkgegevens kunnen we een theoretisch optimum definiëren van de performance van uw IT-functie. Het verschil tussen deze benchmark en uw resultaten is het verbeterpotentieel van de IT-functie.

Op deze manier maken we het verbeterpotentieel concreet door herinrichting van IT-processen, de organisatiestructuur en FTE’s te analyseren en daarnaast de besturing, houding en het gedrag tegen het licht te houden. Op die aspecten benoemen we het verbeterpotentieel in termen van gewenste uitkomsten als wendbaarheid, efficiëntie en toegevoegde waarde van IT voor de business.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: