Heeft u al uw lopende contracten op orde? Weet u precies wanneer welk contract afloopt? Of mis je ook wel eens een belangrijke termijn en spendeer je een hoop tijd aan het opzoeken van een document? Het niet op orde hebben van contractmanagement kost uw bedrijf extra tijd en geld, terwijl het in potentie juist veel kan opleveren. De Contract Lifecycle van IDC Metri geeft inzicht in de levensloop van IT-contracten.

Veel organisaties hebben onvoldoende inzicht in de lopende contracten. Dit ontstaat onder andere door het beperkt managen van contracten en de fase waarin deze contracten zich bevinden na de contractering. Dit verhoogt het risico op extra kosten, dienstverlening die niet meer aansluit bij de behoefte, kwaliteit dat niet conform de afgesproken overeenkomst is of dienstverlening die onnodig gecontinueerd wordt.

Door het inrichten van de Contract Lifecycle binnen uw organisatie blijven de IT uitgaven en de bijbehorende dienstverlening optimaal aangesloten bij de actuele behoefte. IDC Metri heeft een aanpak waarmee duidelijk wordt welke acties genomen moeten worden om de contracten continu af te stemmen op de actuele behoefte. Van strategie, selectie en contractering tot uitnutting en verlenging/beëindiging.

De Contract Lifecycle bestaat uit een tweetal componenten.

Contract Lifecycle Management (CLM)
CLM ondersteunt organisaties in het dagelijks managen van haar IT-contracten gedurende de levensloop van het contract. CLM houdt rekening met alle levensfases van een contract.

Contract Management Inrichting
De Contract Management Inrichting zorgt voor de inrichting van de benodigde CLM-elementen, als rollen en beschrijvingen, proces, tooling en contract- en overlegstructuren. Daarbij wordt het beleid en de positionering van CLM opgesteld. 

De resultaten van de Contract Lifecycle ondersteunen organisaties bij het managen van haar contracten gedurende de gehele levensloop. Hierdoor worden organisaties altijd tijdig voorzien van de benodigde informatie om de juiste actie te ondernemen, waardoor de IT-dienstverlening blijvend aansluit bij de business behoefte en de marktontwikkelingen.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: