Het managen van de contracten, nadat de contractering plaatsgevonden heeft, schiet er bij veel organisaties in. Dat kan versterkt worden als leveranciers weinig transparantie geven of gebrekkig communiceren. Naast een verstoorde relatie, heeft zo’n contract ook een lagere kosteneffectiviteit. Daarnaast kan de aansluiting van het contract op de actuele situatie afnemen door organisatorische of technologische veranderingen. Wil een organisatie verder met een leverancier, dan is het meestal nodig het contract aan de nieuwe situatie aan te passen. In de regel is dit niet eenvoudig.

Expertise van contractering

Expertise om naar alle aspecten van een contract te kijken is vaak niet zomaar voorhanden. Ook ontbreekt het organisaties aan de kennis en data om een aanbod te toetsen op marktconformiteit of aan tijd of ervaring om een traject binnen een redelijke termijn succesvol af te ronden. Dit complexe proces kan IDC Metri, dat een sterke expertise heeft opgebouwd met contractering, op zich nemen

34%

heeft geen inzicht in de prestaties van leveranciers.

20%

van de IDC Metri (her) contracteringen leidt tot betere voorwaarden.

<1%

van de door IDC Metri begeleide contracten wordt ontbonden.

5-6

maanden doorlooptijd van selectie- en contracteringstraject.

10+

jaar ervaring met IT sourcing vraagstukken

Contracten moeten evenwichtig én flexibel zijn. Aansluiten op de verwachtingen van de inkopende organisatie, maar ook in balans zijn met de belangen van de leverancier om een duurzaam partnerschap te kunnen creëren. Als organisaties IDC Metri inschakelen voor (her) contractering, profiteren ze van een gedetailleerde master service agreement (MSA) met uitgebreide checklists voor kennis en data die nodig zijn om marktconformiteit goed te kunnen toetsen.

Hoe pakken we de contractering aan?

Het proces start met afstemming over, onder meer, de verwachtingen van de opdrachtgever, gevolgd door deskresearch ter voorbereiding van de kick-off, waarbij IDC Metri het proces toelicht en de rollen van betrokken partijen en de uitgangspunten vaststelt. Vervolgens starten de iteraties van de review en aanpassingen van de documenten. In de laatste iteratie wordt onderhandeld over prijs en de ‘losse eindjes’ met leverancier én opdrachtgever. IDC Metri voert een marktconformiteitstoets uit, bewaakt de voortgang van het proces en informeert de opdrachtgever over de status van de MSA en de bijlagen.

Contractering is een van onze IT Sourcing diensten.

Webinar

In dit webinar vertelt Aukje van Eck over het opstellen van IT-contracten, de trends, valkuilen, aandachtspunten en waarom het belangrijk is om afspraken vast te leggen in een IT-contract.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: