IDC Metri beschikt over een team van ervaren consultants die (semi-) publieke instellingen tijdens de gehele IT aanbestedingsprocedure zowel procesmatig, als technisch inhoudelijk en juridisch kan ondersteunen.

De overheid is door middel van Europese richtlijnen voor aanbesteden gebonden aan spelregels bij haar inkoopbeleid. Deze richtlijnen zijn in Nederland vastgelegd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 die geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland.

Deze wet- en regelgeving hoeft geen keurslijf te zijn. Binnen een aanbestedingsprocedure kan door middel van vrije concurrentie, in een sfeer van transparantie en objectiviteit, een leverancier worden gezocht die het beste past bij de overheidsopdracht. Op die manier komen partijen sneller tot de kern van aanbesteden. Het gaat tenslotte om het op een verantwoorde manier besteden van belastinggeld en tegelijkertijd ruimte bieden voor eerlijke concurrentie.

Daarbij zijn transparantie, gelijkheid, non-discriminatie en proportionaliteit de belangrijke uitgangspunten. De gestelde criteria en eisen dienen in verhouding te staan tot de aard en omvang van de opdracht. IDC Metri ondersteunt ook andere vormen van aanbesteden zoals de concurrentie gerichte dialoog en Best Value Procurement. Beide procedures kenmerken zich door het optimaal gebruik maken van de expertise van de leveranciers en het functioneel formuleren van de klantvraag.

IDC Metri beschikt over een team van consultants met meer dan 15 jaar kennis van, en ervaring met, het (Europees) Aanbesteden en begeleiden van overheidsinstellingen tijdens de gehele aanbestedingsprocedure. IDC Metri kan zowel procesmatig, technisch inhoudelijk als ook juridische ondersteuning bieden. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • het opstellen van IT aanbestedingsdocumenten (selectieleidraad / bestek);
 • het vaststellen van selectie- en gunningcriteria;
 • het inbrengen van evaluatiemethodieken;
 • het beantwoorden van Nota’s van Inlichtingen;
 • het begeleiden van de evaluatieprocedure;
 • het opstellen van gemotiveerde gunningsbrieven;
 • het bijhouden van het aanbestedingsdossier;
 • de inhoudelijke IT ondersteuning bij het bepalen van de opdracht en het vertalen hiervan naar de aanbestedingsstukken;
 • het samenstellen van de overeenkomst(en);
 • de juridische inbreng en check op de aanbestedingsdocumenten;
 • de beantwoording van juridische vragen bij de Nota’s van Inlichtingen, contractering.
 • IDC Metri zoekt bij aanbestedingen altijd naar de beste manier van uitvragen. Uitgangspunt daarbij is een functionele uitvraag in plaats van een ‘u vraagt, wij draaien’-aanpak. Vooral het bepalen en vastleggen van een gedegen sourcing strategie, ter voorbereiding van een aanbesteding, draagt bij aan een betere inhoudelijke aanbesteding met de juiste doelstellingen, scope en uitgangspunten voor sourcing. IDC Metri begeleidt u hierbij en adviseert u hierin.

Hiernaast kan IDC Metri de opdrachtwaarde vooraf financieel onderbouwen door het maken van een business case, waarbij wij gebruik maken van een zogenaamde landingzone. De landingzone geeft de bandbreedte weer waarbinnen de financiële inschrijvingen naar hoge waarschijnlijkheid gaan vallen, zodat organisaties vooraf weten wat voor impact hun keuzes hebben.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: