Succesvolle organisaties doen niet alles zelf. Ze regisseren en werken samen met andere partijen. Ze combineren hun eigen kracht met de kracht van de markt.

Het succes van sourcing valt en staat met een goede sourcing strategie en een goede selectie van sourcing partners. Na het vinden van de juiste partners is het noodzaak om inzicht te houden in de levensloop van diverse IT-contracten van vaak verschillende partners.

Metri heeft een sourcing portfolio, waarmee duidelijk wordt welke acties genomen moeten worden om de contracten continu af te stemmen op de actuele behoefte, van strategie, selectie en contractering tot uitnutting en verlenging of een beëindiging.

De Metri Sourcing aanpak richt zich op:

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Referenties