Nu zelforganiserende Agile en DevOps teams meer en meer ingeburgerd raken in veel organisaties, beginnen de zorgen bij het management toe te nemen. Hoe weet men nog wat wanneer klaar is, wat de kosten zijn en of dit in verhouding is met de geleverde waarde? Teams komen met story point metrieken, maar deze zijn subjectief en alleen bruikbaar op teamniveau, niet geschikt als input voor management beslissingen.

CIO’s zijn het overzicht kwijt, maar er wordt wel van hen verwacht concreet bij te dragen aan het succes van de organisatie door business waarde te leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Omdat de agile way-of-working in de praktijk vaak duurder is dan traditionele ontwikkeling, is performance monitoring cruciaal. Zeker in het geval waar grote delen van teams worden geleverd door suppliers is het monitoren cruciaal. Deze teams worden vaak op basis van uurtarieven ingehuurd en daarmee is er geen prikkel om productiever te worden en betere kwaliteit te leveren.

De diensten maken gebruik van een wereldwijd toonaangevende technologie om de kwaliteit van software te meten tegen alle gangbare internationale standaarden en best practices om de output van de teams op een gestandaardiseerde manier vast te stellen.

Agile Team Performance Monitor (ATPM)

Agile Team Performance Monitor (ATPM)

Meet de productiviteit, snelheid en geleverde kwaliteit van agile teams op een objectieve, herhaalbare, verifieerbare en vergelijkbare manier. Met deze dienst kunt u de performance van teams onderling en met de markt vergelijken en gericht verbeteren.

Supplier Performance Monitor (SPM)

Supplier Performance Monitor (SPM)

SPM meet de productiviteit, kosten efficiëntie, leversnelheid en kwaliteit van de door leveranciers geleverde agile teams op een objectieve, herhaalbare, verifieerbare en vergelijkbare manier en vergelijkt dit met de markt. Met deze dienst houdt u de leverancier scherp, krijgt u de beste mensen en wordt het mogelijk om leveranciers op basis van geleverde waarde te betalen in plaats van bestede uren

Voordelen van de Team Performance Suite

Na de invoering van een agile werkwijze ervaren bestuurders binnen de IT industrie een duidelijk gebrek aan grip gekregen op de agile teams. Men heeft geen idee wat goed presterende en wat minder goed presterende teams zijn. Metri Team Performance geeft grip door de performance per team objectief vast te stellen zodat deze vergelijkbaar wordt tussen teams en met de markt. Trends in de performance metrieken zijn input voor concrete verbeteringen, waarna vervolgmetingen uitwijzen of deze succesvol zijn geweest.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: