De Metri Due Diligence Accelerator geeft inzicht in de technische staat van en de aanwezige risico’s in een applicatie portfolio bij overname of fusie. Dit geeft inzicht in de te verwachten beheerkosten.

Bij een overname of een fusie is het van belang om inzicht te krijgen in de gezondheid of risico’s van een over te nemen IT portfolio. Wordt de productvoering van het bedrijf op een goede manier door IT ondersteund, of vraagt de overgenomen IT portfolio direct om vervolginvesteringen? Welke applicaties zijn werkelijk onderscheidend voor het bedrijfsbelang van het over te nemen IT portfolio? Met de Metri Due Diligence Accelerator kan de juiste waarde van het IT portfolio worden bepaald en prioriteiten worden gesteld hoe met de over te nemen applicaties verder gegaan kan worden (of niet).

De Due Diligence Accelerator meet de technische staat van het portfolio met als uitgangspunt de te verwachten Total Cost of Ownership. Hierbij staan vragen centraal als:

  • Hoe sustainable is de software?
  • Wat is het percentage code dat minder dan marktgemiddeld scoort qua kwaliteit (resiliency, agility en elegance)?
  • Wat is de technische schuld in het portfolio?
  • Wat zijn de 20% applicaties die voor 80% van de beheerkosten zorgen?
  • Hoe groot is het portfolio in Lines of Code per technologie?
  • Welke risico’s zitten er in de gebruikte open source componenten m.b.t. de bekende vulnerabilities en de licenties?
  • Hoeveel FTE aan beheerders is nodig voor het onderhoud?
  • Hoe makkelijk of moeilijk is het om de applicaties te moderniseren of naar de cloud te brengen?
  • Hoe verhoudt de technische staat van het portfolio zich ten opzichte van andere portfolio’s in de markt?
Voordelen van de Due Diligence Accelerator

Binnen zeer korte tijd wordt een compleet antwoord gegeven op de technische vragen die onlosmakelijk met een fusie of overname gepaard gaan. Door dit inzicht kunnen organisaties zich een beter beeld vormen bij de risico’s in het portfolio en de kosten die in de toekomst gemaakt moeten worden voor het onderhoud en/of de modernisering van het landschap.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: