Binnen organisaties spelen verschillende belangen en de business waarde die aan een applicatie wordt toegeschreven kan verschillen per stakeholder. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk om een objectief inzicht te krijgen in de business impact per applicatie.

De Applicatie Portfolio Business Impact Assessment richt zich op de in de organisatie gebruikte applicaties in relatie met de aan de applicaties gekoppelde business impact. Door de Business Impact af te zetten tegen kwaliteit, risico’s, omvang en technische schuld, wordt het mogelijk gerichte beslissingen te nemen met betrekking tot bijvoorbeeld de onderhoud en beheer budgetten. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de IT strategie of de noodzakelijke verbetertrajecten.

Op te leveren resultaat

  1. Applicatie Heat Map;
  2. Objectieve vaststelling bedrijfsbelang per applicatie;
  3. Bedrijfsbelang afgezet tegen kwaliteit, risico’s, omvang en technische schuld;
  4. Top 5 applicaties met hoogste bedrijfsbelang in combinatie met de hoogste risico’s;
  5. Advies m.b.t. de acties om deze top-5 applicaties te verbeteren.
METRI Applicatie Portfolio Health & Risk Scan

Voordelen van de Business Impact Assessment

De Business Impact Assessment biedt een onafhankelijk inzicht over het applicatie portfolio waardoor noodzakelijke aanpassingen objectief gewogen kunnen worden. Dit in relatie met de business impact zodat deze inspanning optimaal ingericht kan worden. Hierdoor kunnen beschikbare budgetten gefocussed en doelgericht ingezet worden.

Mogelijk vervolg

Voor de applicaties met een hoog risico kan het zinvol zijn om nader onderzoek te doen naar de herkomst van de risico’s binnen de applicatie. Met een Software Quality Measurement brengt Metri de risico’s in kaart en adviseert met welke maatregelen u deze risico’s op een aanvaardbaar niveau kunt brengen.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: