Applicatielandschappen zijn complex geworden met een veelvoud van technologieën, interfaces en infrastructuren. Zeker in het geval van Agile of DevOps teams, wordt er continu nieuwe software geïntegreerd in het portfolio, waardoor het geheel nog complexer wordt en er mogelijk nieuwe risico’s worden geïntroduceerd, waardoor de hele organisatie zelfs in de problemen kan komen.

De Applicatie Portfolio Health & Risk scan meet de structurele kwaliteit van en risico’s in applicaties gebaseerd op alle internationaal geaccepteerde standaarden en best practices. Per applicatie wordt o.a. de volgende aspecten gemeten:

Applicatie Portfolio Strategizer

Gezondheid/Kwaliteit

Applicatie Portfolio Strategizer

Omvang en beheerkosten

Technologische samenstelling

Applicatie Portfolio Strategizer

Cloud readiness

Applicatie Portfolio Strategizer

Bedrijfsbelang

Applicatie Portfolio Strategizer

Risico’s in Third party/open source componenten

Applicatie Portfolio Strategizer

Technische schuld

Voordelen van de Applicatie Portfolio Health & Risk Scan

Hoe kan men een digitale transformatie of digitale moderniseringsproject starten als het niet duidelijk is wat er is? Elke CIO en IT-leider zou in staat moeten zijn om hun applicatieportfolio te analyseren en een assessment te doen. Deze dienst geeft bijzonder veel inzicht in korte tijd met minimale inspanning. We gebruiken een SaaS technologie voor de analyses, waarbij de source code het bedrijf niet verlaat.

Metri helpt u uw applicatieportfolio te rationaliseren en optimaliseren waardoor het mogelijk wordt om de governance te verbeteren, te optimaliseren en gerichte budgettaire aanpassingen door te voeren. Onze oplossing vergemakkelijkt de analyse van het applicatieportfolio en helpt bij het beoordelen van risico’s, kosten, documentatie, complexiteit en strategie. Het niet kennen van de kwaliteit van uw applicaties kan leiden tot problemen met het beheer en onderhoud van uw applicatieportfolio.

Permanent monitoren biedt voordelen boven eenmalig meten en een basis voor batenmanagement. Eenmalig meten geeft een goed beeld van de gezondheid en risico’s. Op regelmatige basis monitoren geeft tevens een scherp beeld van de trends, zowel op applicatie portfolio als op nieuw ontstane situaties. Daarbij kan vanuit baten management de impact van investeringen gemeten worden.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: