Veel organisaties willen een digitale transformatie opstarten en hun applicatie landschap moderniseren, maar hebben geen goed overzicht van de technische staat van het portfolio en het bedrijfsbelang van de individuele applicaties. Ze weten niet goed waar te beginnen, kunnen geen gerichte keuzes maken en het opbouwen van het benodigde inzicht kan vele maanden duren.

De Metri Application Portfolio Strategizer dienst geeft in zeer korte tijd een op feiten onderbouwd inzicht in de kwaliteit, business impact, cloud readiness en de aan te bevelen transformatie strategie per applicatie, zodat snelle en gerichte acties kunnen worden ondernomen om kosten te besparen en waarde te vergroten. We gebruiken een SaaS platform om de codescan uit te voeren, zodat deze uw organisatie niet verlaat. Per applicatie vragen we de applicatie eigenaar een korte vragenlijst in te vullen. Dit geeft ons het inzicht om per applicatie een op feiten onderbouwde toekomst strategie te adviseren. Dit levert u veel tijdwinst op en zorgt ervoor dat uw organisatie snel de vruchten van de digitale transformatie gaat plukken.

De Applicatie Portfolio Strategizer bestaat uit een drietal componenten:

Health

Health & Risk Scan

Deze scan levert zowel een dashboard van het hele portfolio, als inzicht per onderzochte applicatie in de kwaliteit, beheerkosten, technische schuld, cloud geschiktheid en risico’s in de gebruikte third party/open source componenten.

Business Impact Assessment

Dit assessment levert inzicht in het bedrijfsbelang van de verschillende applicaties. Door deze af te zetten tegen de kwaliteit, de omvang en de kosten wordt het mogelijk gerichte beslissingen te nemen.

strategy

Applicatie Portfolio Migratiestrategieën

Het verkregen inzicht is de input voor de aan te bevelen strategie, bijvoorbeeld op basis van het Amazon 6R model. Per applicatie wordt een onderbouwd advies gegeven.

De resultaten zijn op feiten gebaseerd, conform internationale normen en volledig auditeerbaar, reproduceerbaar en controleerbaar. De applicatie-migratiestrategie is gebaseerd op het 6R model (Re-host, Re-platform, Re-purchase, Re-factor, Retire, Retain).

Een logische vervolgstap is het uitvoeren van een kostenraming (IT Cost Estimation) van de voorgestelde Top-5 risico applicaties binnen de migratiestrategie, zodat er concreet inzicht ontstaat in functionele grootte, benodigde inspanning, voorwaardelijkheden en bijbehorende kosten. Dit kan gebruikt worden voor een baten management assessment of een business case analyse. Tevens is dit concrete, op feiten gebaseerde input voor het strategisch planningsproces.

Een logische vervolgstap in de strategie van applicaties is om tenminste van de applicaties met de grootste risico’s een onderbouwde kostenraming op te stellen, zodat er concreet inzicht ontstaat in functionele grootte, benodigde inspanning, voorwaardelijkheden en bijbehorende kosten. Dit kan gebruikt worden voor een baten management assessment of een business case analyse. Tevens is dit concrete, op feiten gebaseerde, input voor het strategisch planningsproces. Metri kan hierbij helpen met haar diensten uit de Estimation Suite.

Voordelen van de Applicatie Portfolio Strategizer

De Applicatie Portfolio Strategizer levert per applicatie een toekomstrategie op, gebaseerd op:

Applicatie Portfolio Strategizer

Gezondheid/Kwaliteit

Applicatie Portfolio Strategizer

Omvang en beheerkosten

Technologische samenstelling

Applicatie Portfolio Strategizer

Cloud readiness

Applicatie Portfolio Strategizer

Bedrijfsbelang

Applicatie Portfolio Strategizer

Risico’s in Third party/open source componenten

Applicatie Portfolio Strategizer

Technische schuld

De op feiten gebaseerde aanpak levert:

  1. Applicatie Portfolio Health & Risk overzicht op;
  2. Business Impact versus Health & Risk Heatmap;
  3. Lijst applicaties met hun individuele migratiestrategie;
  4. Top-5 Risico-applicaties met bijbehorende migratiestrategie.

Op basis van het verkregen inzicht is het mogelijk om een effectief veranderportfolio samen te stellen met duidelijke prioriteiten.

Meer weten? Bekijk dan onderstaande webinar.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: