Organisaties hebben vaak een gebrek aan tijd of niet de expertise in huis om zelf een softwarebegroting op te stellen, of hebben behoefte aan een second opinion. Metri is een erkend internationaal expert op het gebied van softwarebegrotingen met een bewezen track-record.

Door onze aanpak met meerdere methodes en best practices die voldoen aan internationale standaarden is het mogelijk een objectieve en betrouwbare begroting op te stellen met een realistische bandbreedte. Hiermee is een objectieve en betrouwbare begroting op te stellen met een realistische bandbreedte rondom het meest waarschijnlijke scenario.
Een betrouwbare calculatie geeft belangrijke informatie waarmee planningen, kosten en slagingskansen vooraf helder worden. De combinatie van uw specifieke productiviteit en de gecalculeerde omvang levert inzicht in de benodigde inspanning. Aan de hand hiervan kan een planning opgesteld worden met een realistische bandbreedte, de zogenaamde landing zone. Deze methode is al jaren beproefd door Metri.

Met de Software Size Measurement krijgt u binnen een korte periode inzicht in de hoeveelheid software die gerealiseerd is of gaat worden.

Sprint Metri
Sprint

2 dagen, zeer nauwkeurig

Applicatie
Applicatie

1-2 weken, hoge nauwkeurigheid

Software Size Measurement aanpak

De impact op uw organisatie is minimaal, onze experts hoeven alleen toegang te verkrijgen tot de documentatie (bijvoorbeeld tot Jira). Ook is een service level af te spreken zodat onze experts op afroep binnen de afgesproken doorlooptijd kunnen inspringen. Met een realistische meting van de hoeveelheid software kunt u een onderbouwde raming opstellen. Uiteraard kan Metri u ook hierbij ondersteunen met de Estimation Suite.

De Software Size Measurement is opgebouwd uit een viertal componenten:

  1. Documentatie Scan, levert inzicht hoe goed uw applicatie, gewenste functionaliteit of sprint gedocumenteerd is om applicatieontwikkelaars of -beheerders een goede basis te geven om uw software voorspelbaar te ontwikkelen of te beheren.
  2. Functionele omvang, de hoeveelheid te ontwikkelen en/of te beheren functionaliteit wordt uitgedrukt in een gestandaardiseerde meeteenheid. Dit is het vertrekpunt om de benodigde tijd en middelen te bepalen die nodig zijn voor het te ontwikkelen en/of beheren van deze functionaliteit.
  3. Mate van zekerheid, een bandbreedte wordt aangegeven van de mate van onzekerheid in de bepaling van de functionele omvang.
  4. Verbeterpotentieel, een terugkoppeling van de verbeteringen wordt aangegeven om de bandbreedte in de hoeveelheid functionaliteit te verkleinen en de zekerheid in benodigde tijd en middelen te vergroten.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: