In steeds meer delen van een onderneming is software onmisbaar voor het aanbieden van producten en diensten. Het tijdig en binnen budget kunnen beschikken over applicaties met de gewenste kwaliteit en functionaliteit is dan ook een belangrijke succesfactor. Dit is niet zomaar gedaan, want veel organisaties in Nederland vinden het lastig om grote softwareprojecten goed te begroten.

Softwareontwikkelingsprojecten laten dan ook vaak overschrijding van budgetten en tijdsplanningen zien. Dit heeft een negatieve impact op de kwaliteit van software en ontwikkelaars raken gedemotiveerd door onhaalbare doelstellingen. Het ontbreken van een realistische planning behoort tot de belangrijkste faalfactoren van deze horrorverhalen die regelmatig het nieuws halen.

Zelfs de begroting van grote, complexe IT-systemen is in veel gevallen gebaseerd op de ervaring van mensen en niet op data. “We hebben geen schatting of planning meer nodig, omdat we agile zijn”, is veel gehoord. Niets is minder waar. Voor projecten van enige betekenis is een inschatting op macroniveau die doorvertaald is naar individuele sprints een absolute vereiste.

7%

van de projecten boven de € 10 miljoen is succesvol.

90%

van de IT-leveranciers acteert op maturity level 1 of 2 (van 5) als het gaat om hun Estimation & Performance Measurement processen

4 mld.

euro verspilt de Nederlandse overheid aan falende softwareprojecten per jaar

95%

van de klanten kiest de goedkoopste inschrijver zonder te checken hoe realistisch de begroting van die aanbieder is.

200%

kosten en schedule over-run in een project is heel goed mogelijk als er te optimistisch is begroot.

Aanpak Software Cost Estimation

Om professioneel te kunnen begroten is het nodig de omvang van de te realiseren software goed in te schatten. Deze stap wordt vaak overgeslagen. Software Cost Estimation is een expertise. Het meten van de omvang en het gebruik van data, het statistisch doorrekenen met rekensoftware en tooling zijn belangrijke ingrediënten voor een professionele en onderbouwde begroting.

De dienst Metri Software Cost Estimation geeft een accuraat beeld van de omvang van de te realiseren software in één van de internationale standaarden. Klanten krijgen daarnaast een minimaal, waarschijnlijk en een maximaal scenario wat betreft de uren, kosten en de doorlooptijd van een project. Naast het doorrekenen van verschillende scenario’s adviseert Metri organisaties ook over het vastleggen van de juiste project data om toekomstige begrotingen te verbeteren.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: