Agile software development en scrum teams zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. De zelfsturende teams werken in sprints om op een efficiënte manier de gewenste software functionaliteit te ontwikkelen.

Door slecht zicht op de productiviteit van de teams en het variabele percentage re-work na de sprints is het onduidelijk of de gewenste functionaliteit op tijd en tegen het beoogde budget kan worden geleverd. METRI ziet dat agile teams het Minimum Viable Product (MVP) in veel gevallen niet kunnen opleveren binnen het gestelde budget en/of doorlooptijd. Vaak moeten er extra sprints worden uitgevoerd, wat vaak leidt tot hogere kosten en issues met de business of de gebruikers die de functionaliteit later krijgen dan gepland. De kwaliteit is vaak het kind van de rekening, resulterend in torenhoge beheerkosten.
Een belangrijke vraag is of er wel voldoende mensen worden ingezet om de gewenste functionaliteit op tijd af te krijgen. Om hier antwoord op te geven is door METRI de Agile Team Estimation dienst ontwikkeld.

43 mld

euro wordt jaarlijks binnen de UK verspild aan gefaalde Agile IT projecten.

10x

meer productief zijn de best presterende agile teams t.o.v. de slechtst presterende teams in de Nederlandse markt.

90%

van de organisaties acteert op een volwassenheidsniveau van 1 of 2 (van de 5) als het gaat om Estimation & Performance Measurement processen.

95%

van de Nederlandse bedrijven meet de productiviteit van haar agile teams niet op een gestandaardiseerde manier.

30%

productiviteitsverbetering is eenvoudig te behalen na starten met meten. METRI ziet soms 50% productiviteitsverbetering binnen een half jaar.

Agile Team Estimation oplossing

Agile Team Estimation geeft een accuraat beeld van het aantal FTE en het budget dat nodig is om de gewenste functionaliteit te ontwikkelen binnen de gegeven tijdsperiode. Om de benodigde teamgrootte vast te stellen wordt de functionele omvang van de software functionaliteit volgens internationale standaarden gemeten.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de METRI database, waar de gegevens van meer dan 10.000 projecten en applicaties zijn opgeslagen. Aan de hand van de specifieke klantsituatie wordt deze data gefilterd zodat er een representatieve referentiegroep ontstaat voor het bepalen van de te verwachten productiviteit. Verder wordt er gebruik gemaakt van state-of-the-art tooling om Agile karakteristieken, zoals het percentage re-work na een sprint, te verwerken in de begroting.

Er worden drie scenario’s uitgewerkt: een minimum, waarschijnlijk en maximum scenario. Door het project te blijven monitoren is het mogelijk om tijdig in te grijpen in het geval van afwijkende productiviteit in vergelijking tot de begroting.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: