Krijg meer inzicht en grip op grote IT programma’s met de Cost Estimation Suite. Het vernieuwen van IT landschappen is op zichzelf vaak al uitdagend genoeg. Grote programma’s met complexe afhankelijkheden hebben een grote impact op de organisatie en alle betrokkenen. Door het objectief en berekenen van de realistische kosten en hieraan gekoppelde planning kunnen adequate acties uitgezet worden.

De Estimation Suite bestaat uit een drietal componenten:

Cost Estimation
Cost Estimation

hiermee wordt een realistische inschatting gedaan van de totale kosten met bijbehorende planning van de onderzochte IT programma’s.

Agile Team Estimation

met deze oplossing wordt een optimaal in te richten team bepaald om de doelstellingen te realiseren.

Software Size Estimation
Software Size Estimation

hiermee krijgt u binnen een korte periode inzicht in de hoeveelheid software die gerealiseerd is of gaat worden.

Voordelen van de Estimation Suite

Met de Cost Estimation Suite wordt een IT Portfolio objectief op haalbaarheid in tijd en geld getoetst. Hierdoor worden knelpunten en kritieke paden in een overall planning inzichtelijk en bespreekbaar met alle stakeholders.

De op feiten en met tooling onderbouwde aanpak levert:

  1. Geobjectiveerde kostenbegroting IT portfolioplanning;
  2. Waarschijnlijkheid analyse planningen;
  3. Bevindingen en advies onderzocht IT portfolio.

Op basis van het verkregen inzicht is het mogelijk een portfolio planningen verder te optimaliseren.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777