Krijg meer inzicht en grip op grote IT programma’s met de Cost Estimation Suite. Het vernieuwen van IT landschappen is op zichzelf vaak al uitdagend genoeg. Grote programma’s met complexe afhankelijkheden hebben een grote impact op de organisatie en alle betrokkenen. Door het objectief en berekenen van de realistische kosten en hieraan gekoppelde planning kunnen adequate acties uitgezet worden.

De Estimation Suite bestaat uit een drietal componenten:

Cost Estimation

Cost Estimation

hiermee wordt een realistische inschatting gedaan van de totale kosten met bijbehorende planning van de onderzochte IT programma’s.

Agile Team Estimation

met deze oplossing wordt een optimaal in te richten team bepaald om de doelstellingen te realiseren.

Software Size Estimation

Software Size Estimation

hiermee krijgt u binnen een korte periode inzicht in de hoeveelheid software die gerealiseerd is of gaat worden.

Voordelen van de Estimation Suite

Met de Cost Estimation Suite wordt een IT Portfolio objectief op haalbaarheid in tijd en geld getoetst. Hierdoor worden knelpunten en kritieke paden in een overall planning inzichtelijk en bespreekbaar met alle stakeholders.

De op feiten en met tooling onderbouwde aanpak levert:

  1. Geobjectiveerde kostenbegroting IT portfolioplanning;
  2. Waarschijnlijkheid analyse planningen;
  3. Bevindingen en advies onderzocht IT portfolio.

Op basis van het verkregen inzicht is het mogelijk een portfolio planningen verder te optimaliseren.

Elastique is een Digital Product House dat al meer dan 10 jaar succesvolle digitale producten ontwikkelt voor organisaties die serieus nadenken over hun digitale toekomst. Organisaties die hun positie in de markt blijvend willen versterken en grote impact willen maken op hun klanten. Elastique helpt organisaties aan de beste klantgerichte oplossingen voor de nieuwe economie.

Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van afspraken is een bepalende factor in de manier waarop Elastique met haar klanten wil omgaan. De 45 professionals van Elastique zetten dagelijks de meest uiteenlopende digitale uitdagingen om in hoogwaardige bedrijfs en missie kritische oplossingen. Om hen in die kracht te zetten, maar wel de voorspelbaarheid aan klanten vorm te kunnen geven is Elastique op zoek gegaan naar een partner die een deel van het begrotingsproces van hen over kan nemen.

Metri en Elastique hebben een Proof of Value uitgevoerd om te kijken of de begrotingen van Elastique door Metri kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor is eerst een al gerealiseerd project blind opnieuw begroot. Vervolgens is een nog te starten project onafhankelijk door zowel Metri als Elastique begroot.

  Bekijk de gehele referentie.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC Metri voor een snel en duidelijk antwoord: