Business Impact Assessment

Tijdens de uitvoering van IT strategieën of verbetertrajecten is het richten van budgetten lastig. Verschillende belangen zetten objectieve keuzes onder druk.

De Applicatie Portfolio Business Impact Assessment richt zich op de in de organisatie gebruikte applicaties in relatie met de aan de applicaties gekoppelde business impact. Door een gericht onderzoek naar de kwaliteit, de risico’s en de gewogen business impact wordt inzicht verkregen in noodzakelijk, belangrijke en mogelijk minder relevante wijzigingen. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de IT strategie of de noodzakelijke verbetertrajecten.

Op te leveren resultaat

  1. Applicatie Heat Map
  2. Risico’s per onderzochte applicatie
  3. Impact op de business per applicatie
  4. Advies per omgeving in relatie tot IT strategie / Verbetertraject
METRI Applicatie Portfolio Health & Risk Scan

Voordelen van de Business Impact Assessment

De Business Impact Assessment biedt een onafhankelijk inzicht over het applicatie portfolio waardoor noodzakelijke aanpassingen objectief gewogen kunnen worden. Dit in relatie met de business impact zodat deze inspanning optimaal ingericht kan worden. Hierdoor kunnen beschikbare budgetten gefocussed en doelgericht ingezet worden.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777