Applicatie Portfolio Triage

Veel van onze klanten hebben moeite om een goed en helder overzicht van het applicatie portfolio tijdens (digitale) transformatie te verkrijgen, laat staan heldere, onderbouwde keuzes te maken. Analyses kunnen maanden duren wat de transformatie vertraagd en kostenverhogend werkt. Door in enkele weken een gedetailleerd overzicht op te leveren is het mogelijk de transformatie voortvarend in te richten.

Met triage technieken is het mogelijk om per applicatie een meest waarschijnlijk migratiescenario te bepalen. De voorhanden data over de gezondheid, beveiliging, technologische schuld, cloud readiness en business impact is hierbij essentieel.

Aan de hand van het gedetailleerde gegevens in het applicatie overzicht wordt, met de Applicatie Triage van Metri snel een migratiestrategiekeuze gemaakt. Hierdoor ontstaat een objectief beeld gecreëerd van het primaire applicatie portfolio waardoor de benodigde tijd voor de transformatie sterk verkort wordt met een helder inzicht op de business impact.

Dit onderdeel bestaat uit vier onderdelen t.w. een cloud readiness scan, een sourcing scan, een workshop en voor mogelijke kandidaten van een refactoring of retirement een globale cost estimation. Aan de hand van een workshop wordt, op basis van de verzamelde gegevens, per applicatie een passende migratiestrategie bepaald. Dit geschiedt aan de hand van het 6R model.

Basis aanpak migratiestrategie

Voordelen van de Applicatie Portfolio Triage

De Applicatie Portfolio Triage geeft een versneld objectief inzicht in het portfolio waardoor er direct en gericht gestart kan worden met de (digitale) transformatie of het verbetertraject. De vooraf gestelde business doelen komen hiermee sneller beschikbaar.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met Metri voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777