IT Governance

Wendbaarder en met meer toegevoegde waarde voor de business. Dat zijn de kwalificaties waaraan IT de komende jaren moet voldoen. METRI geeft richting en helpt deze veranderingen te implementeren om de IT-functie beter klaar te maken voor de digitale transformatie en zo meer toegevoegde waarde te bieden.

Door veranderend klantgedrag en het succesvol doorbreken van nieuwe businessmodellen hebben veel organisaties volop plannen om hun digitale dienstverlening en businessmodel te verbeteren. De IT-functie en organisatie vervult in deze transitie een spilfunctie. De strategische plan- en besluitvorming voor de komende jaren, de governance van de organisatie en de competentieontwikkeling van management en medewerkers moet optimaal aansluiten bij deze toekomstplannen.

Dit vraagt om een andere inzet van technologie, services, sourcing en een adequate analyse van bestaande capabilities, rollen, verantwoordelijkheden en functies. Processen, inrichting en besturing moeten opnieuw worden uitgedacht en ingevoerd. METRI maakt dankzij fact based data, uitgebreide ervaring in IT governance en een gestructureerde aanpak uw business IT-transformatie tot een succes.

Meer weten?

Spreek gelijk een specialist, neem contact op met METRI voor een snel en duidelijk antwoord:

Stel je vraag

Boeingavenue 251 - 1119 PD Schiphol-Rijk - Nederland - Tel + 31 20 655 1777