Organisaties die regelmatig externe krachten inhuren zullen zich zo nu en dan afvragen of de uurtarieven die zij aan leveranciers vergoeden nog marktconform zijn op zowel prijs als inhoud, uitgaande van vergelijkbare contracten.

Simpelweg navraag doen naar de tarieven bij bekende leveranciers en vergelijkbare organisaties levert weliswaar een steekproefsgewijze indicatie op, maar geen evenwichtig beeld, onderbouwd door voldoende harde cijfers. Daarvoor is meer nodig: een breed opgezette analyse van uurtarieven die gangbaar zijn in de relevante markt. De tarieven van een externe leverancier worden daarbij vergeleken met die van een groot aantal concurrenten.

IDC Metri Database

Een zeer uitgebreide database met tarief informatie, die IDC Metri continu up-to-date houdt, is uitgangspunt voor een gedegen tariefanalyse. Met de uitkomst hiervan kunnen organisaties hun bestaande afspraken met leveranciers tegen het licht houden en staan ze sterker bij eventuele onderhandelingen. De uurtarieven benchmark is een analyse van de uurtarieven van een externe leverancier. IDC Metri onderzoekt of diens uurtarieven wel conform zijn aan die van anderen in de markt.

Transparantie

Voor het verzamelen van data bij de klant gebruikt IDC Metri inputsheets. Door de ingevulde sheets worden contracten, rate cards en functieomschrijvingen transparant, zodat boven tafel komt uit welke kosten een uurtarief is opgebouwd. Zo wordt een alternatief tarief samengesteld, op basis van dezelfde data als die van de leverancier IDC Metri houdt daarbij rekening met onder andere afname, skill levels, shoring en eventuele verborgen kosten. Dit resulteert in een transparante vergelijking met gangbare prijzen en zicht op de best practices in de markt, waardoor de marktconformiteit van de tarieven geborgd kan worden.

Betaal je teveel?

IDC Metri volgt al jaren de tarieven van veel voorkomende IT-rollen op de voet. Organisaties, die met een flexibele schil werken, hebben er belang bij om de inhuurtarieven transparant te maken. Betaal ik te veel of juist te weinig voor de verschillende IT-rollen is een kardinale vraag in een effectieve wervingstrategie. Met de tool ITFlexrate, gebaseerd op de uurtarieven database van IDC Metri, krijg je inzicht.

Meer weten?

Spreek direct een specialist, neem contact op met IDC | Metri voor een snel en duidelijk antwoord: